Sykehus illustrasjon
Sykehus illustrasjon

Helsereform i tolvte time

Opposisjonen er svært kritisk til at regjeringen legger fram samhandlingsreformen på Stortingets aller siste dag før ferien.

En av tidenes største helsereformer er omstridt og vil skape stor debatt.

Norge ligger på verdenstoppen i antall kroner som går til helse. Bare sykehusene får i år 102 milliarder kroner.

- Vi kan ikke fortsett å tro at vi skal fortsette å fordoble bevilgningene til sykehusbudsjettene hvert sjuende til åttende år. Det kommer til å møte veggen, sa helseminister Bjarne Håkon Hanssen 28. januar i år. Han sa da også at helsevesenet er for dyrt og for dårlig.

Dårlig timing

Derfor legger Helseminister Bjarne Håkon Hansen i dag fram samhandlingsreformen for å effektivisere helsekronene og bremse budsjettveksten. Den vil overføre mye av helseansvaret fra staten til kommunene.

Tidspunktet er svært uheldig, mener opposisjonen.

- Jeg syns det er flott at den kommer for vi trenger en reform som gjør at det henger mer i hop mellom behandling på sykehus og oppfølging og forebygging i kommunene. Men den skulle kommet mye før. Regjeringen har hatt fire år på seg. Og så kommer den saken noen timer før stortinget går fra hverandre og i realiteten opphører sitt arbeid før sommeren. Det går ikke an, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.

Sykehusene taper

For forslaget er omstridt og vil skape stor debatt på Stortinget, blant annet fordi det er varslet at landets sykehus som allerede sliter med store underskudd vil bli budsjett-tapere.

- Ja, hvis man gjør alvor av å ta penger fra sykehusene og flytte inn i frie rammene til kommunene, så kan man komme i en situasjon som fører til at sykehusene få enda større underskudd. Kommunene vil bruke penger på det som er aller mest påtrengende - og det er sjelden forebygging, sier Høybråten.