Øystein Djupedal
Øystein Djupedal

Djupedal: - Syltynt mistillitsforslag

SVs Øystein Djupedal ikke glad for å presentere mistillitsforslag mot et rødgrønt regjeringsmedlem.

Som saksordfører var det Øystein Djupedal som presenterte kontrollkomiteens innstilling om statens rolle i Aker-saken for Stortinget.

Tynt forslag

Opposisjonen har fremmet mistillitsforslagmot nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) for hennes håndtering av saken. Djupedal la ikke fingrene imellom da han karakteriserte mistillitsforslaget fra Stortingets talerstol torsdag formiddag.

- Det er så langt jeg er i stand til å huske et av de tynneste mistillitsforslag som er reist her i huset. Det har ikke sin realitet i selve Aker-saken, men er et tafatt forsøk på å fremstå som at opposisjonen er enig om noe. Og la meg si det, president, det er ikke veldig ofte opposisjonen har vært enig i løpet av de siste fire år her i huset, sa Djupedal.

Følg debatten i Stortinget direkte: Behandler mistillit mot Brustad

- Sponheim har sovet godt

Djupedal sa også at saken har resultert i uvanlig sterke og til dels ureflekterte synspunkter i den offentlige debatten.

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad følger debatten rundt mistillitsforslaget mot henne.
Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad følger debatten rundt mistillitsforslaget mot henne.

- Det har vært sammenlignet med russiske oligarker, det har vært den største skandalen under den rødgrønne regjering, har noen sagt. Noen har kalt det politisk korrupsjon, og representanten Sponheim sa at dette var den mest alvorlige saken han har vært borti i løpet hans 16 år på Stortinget. Da må representanten ha sovet godt i timen, for det har vært mange saker som har vært vesentlig større og verre enn denne, smalt det fra Djupedal.

Han presiserte at posisjonen vil avvise forslaget.

- Statsråd Brustad og regjeringen har gjort en god jobb i denne saken, sa Djupedal.

Forbedringspotensiale

SV-representanten fra Sør-Trøndelag sier likevel at man kan trekke lærdom av Aker-saken.

Avtaler må kvalitetssikres bedre, og det må presiseres hvordan informasjonen flyter mellom store selskaper og store eiere. Djupedal uttrykte også tilfredshet med at staten for fremtiden vil få større innflytelse på valg av styret i Aker Solutions.

På spørsmål fra Ingebrigt Sørfonn (KrF) sa Djupedal at komiteen ikke er tilfreds med måten staten har utøvd sitt eierskap i denne saken. Eierskapet skal være mer aktivt og bevisst.

- Men i det store og hele er jeg meget tilfreds, og det er vi fra posisjonens side med det statlige engasjementet i Aker. Det er viktig for Aker og det er viktig for det norske samfunn, sa Djupedal.

Her er Aker-sakens abc

- Ingen grunn til å være indignert

Carl I. Hagen (Frp) sa i sitt innlegg at hovedkritikken mot Brustad bunner i at hun ikke har gjort noe for å utøve et aktivt eierskap i Aker Holding før saken eksploderte i mediene.

- Det er ikke samsvar mellom det som hevdes i ettertid og det som hevdes i fortid, sa Hagen.

Carl I. Hagen mener Brustad ikke har utøvd noe aktivt eierskap på vegne av staten i Aker.
Carl I. Hagen mener Brustad ikke har utøvd noe aktivt eierskap på vegne av staten i Aker.

Brustad hadde ingen grunn til å være indignert og forbannet på Røkke når hun ikke hadde sørget for at styre og ledelse i Aker ikke var klar over at de hadde en informasjonsplikt direkte overfor departementet, hevdet Hagen.

- Det er noe som statsråden har funnet opp i ettertid, og det er en kritikkverdig embetsførsel av en statsråd som er bakgrunnen for at vi fremmer mistillitsforslaget.