Dette er Imran Saber

Var sentral for Toska under investering av Nokas-utbyttet.

Imran Saber er mannen som forhandlet fram Munch-avtalen med politiet. Han er en svært kjent skikkelse i det kriminelle miljøet, og en god venn av David Toska.

Investerte i narkotika

Skrue, som Saber også kalles, fikk en sentral rolle da Toska investerte deler av utbyttet etter Nokas-ranet i narkotika. I videoen øverst i saken ser man hvordan nesten to millioner kroner fra Nokas-ranet smugles ut av Norge i et bildekk.

Disse pengene skulle brukes på hasj i den såkalte Wonderboy-saken, en av Norges største narkotikasaker. Mannen som sørget for at pengene havnet i dekket var Imran Saber.

- Mild dom

I Wonderboy-saken ble Saber dømt til tre års fengsel for heleri av over 4 millioner kroner etter Nokas-ranet, samt innførsel av 100 kilo hasj.

Flere av forsvarerne i Wonderboy-saken omtalte dette som «århundrets mildeste dom».

- Slik jeg ser det er det ingen tvil om at det foreligger en avtale, og slik dette er praktisert i forhold til sakens gang i tingretten så mener jeg at det ikke er lovlig gjort, hverken av påtalemyndigheten eller eventuelt av domstolen dersom domstolen har vært kjent med en slik avtale, sier advokat Arve Ringsbye til TV 2 Nyhetene.

Til tross for gjentatte henvendelser fra TV 2 de siste dagene vil ikke Imran Saber selv kommentere den hemmelige avtalen om å skaffe Skrik og Madonna tilbake.