I Borgarting lagmannsrett onsdag refererte Munch-tiltalte Bjørn Hoen fra et hemmeligstemplet brev, hvor en person blir navngitt som den som leverte maleriene tilbake.

Brev til Høyesterett

- Jeg har lest et brev som er sendt til Høyesterett, hvor det står at N.N. er den som leverte bildene tilbake til politiet, sa Hoen til pressen etter rettsmøtet i dag.

Personen Hoen snakket om er en sentral skikkelse i det kriminelle miljøet og omtales som «Onkel Skrue». Han er en nær venn av David Toska.

Det er kun et fåtall som vet hvordan de verdensberømte bildene kom til rette. Politiet holder dette hemmelig, fordi de blant annet er redd for sikkerheten til polititjenestemennene som deltok i operasjonen med å få bildene tilbake.

Ber om innsyn

Det hemmeligstemplede brevet dukket opp sist søndag da Hoen sammen med sin forsvarer skulle forberede ankesaken i lagmannsretten. Brevet lå sammen med resten av saksdokumentene som forsvarer Morten Furuholmen hadde fått fra Statsadvokatembetet i Oslo.

- Dette er helt nye opplysninger. Vi mener dette er viktige opplysninger, og vi kommer til å forfølge dette og be om innsyn, sier Furuholmen.

Dermed kan det tyde på at en tabbe hos statsadvokatene har ført til at Hoen og hans forsvarer har fått tilgang til et brev som avslører identiteten til personen som forhandlet med politiet om tilbakeføringen av Munch-maleriene.

Dette er opplysninger statsadvokatene i flere rettsrunder har kjempet med nebb og klør for at ingen andre skulle få kjennskap til.

Lite snakkesalig statsadvokat

Bjørn Hoen, som nå står tiltalt for medvirkning til Munch-ranet mener han blir ofret av politiet, for å skjule at de har inngått en avtale med David Toska og «Onkel Skrue». En avtale som kan ha gitt de to imunitet og straffrabatt i andre saker.

Nå krever Hoen og hans forsvarer Furuholmen at alle opplysningene om tilbakeføringen blir lagt frem.

- Nå er disse opplysningene tatt inn i saken mot min klient, og jeg kan ikke se at det er mulig å gjennomføre denne saken uten at alt nå kommer opp på bordet. Vi må belyse denne saken i full bredde, slik at ikke min klient må stå til ansvar og være en buffer for det stygge spillet som påtalemyndigheten har ført i denne saken, sier Furuholmen.

Statsadvokat Geir Evanger var i ettermiddag lite lysten på å snakke om dokumentet som Bjørn Hoen refererte til i retten.

- Mine tanker om hva en tiltalt har forklart i retten, det er ikke noe jeg kommenterer i pressen. Det tar jeg selv i prosedyren. Så nå har jeg ingen kommentar til det Hoen hevder, sier Evanger til TV 2 Nyhetene.