Jens Stoltenberg (Foto: Falch, Knut/SCANPIX)
Jens Stoltenberg (Foto: Falch, Knut/SCANPIX)

Kripos etterforsker Forsvarets sikkerhetstjeneste

Forsvarets sikkerhetstjeneste kan ha drevet ulovlig overvåking av statsministeren.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) blir etterforsket av Kripos for ulovlig overvåking av statsministeren og departementene.

Det kom som en overraskelse på Forsvarsdepartementet at sikkerhetstjenesten overvåket datatrafikken til Statsministerens kontor og departementene. Overvåkingen ble oppfattet som så alvorlig at Kripos ble bedt om å etterforske saken.

Kripos undersøkte Jørstadmoen

Kripos har i dag vært på Jørstadmoen for å undersøke alt datautstyret til sikkerhetstjenesten.

Statsadvokaten er også koblet inn i den helt spesielle saken, og bekrefter at det pågår en etterforskning.

- Jeg kan bekrefte at politiet har gjort undersøkelser i dag og at saken etterforskes av Kripos. Utover det ønsker jeg ikke å si stort mer, sier statsadvokat Petter Mandt til TV 2 Nyhetene.

- Kan du si noe om omfanget av saken?

- Nei, vi har gjort undersøkelser i dag, så får vi se hva vi finner utifra det.

- Men gir det noen utfordringer å etterforske en sikkerhetstjeneste?

- Det gir ikke større utfordringer enn vi skal klare å håndtere, og det er egentlig ikke så uvanlig for oss, sier Mandt.

Sjefen for Forsvarsstaben, Jan Eirik Finseth, bekrefter at Kripos har vært på Jørstadmoen og gjort undersøkelser.

- Hva slags undersøkelser er det snakk om?

- Det kan jeg ikke gå inn i det, sier Finseth.

- Har de tatt med seg noe av utstyret?

- Meg bekjent har de ikke det, de har foretatt undersøkelser på stedet.

- Er noen avhørt av Kripos i denne saken?

- Det kan jeg ikke gå inn i den undersøkelsen politiet gjennomfører, det må vi komme tilbake til, sier Finseth.

- Har ikke gjort noe galt

Finseth vil si svært lite om selve saken. Det er derfor ikke kjent hva sikkerhetstjenesten har gjort med informasjonen de har kommet over, eller hvor stort omfanget av overvåkingen har vært.

- Hvor lenge har overvåkingen pågått?

- Jeg kan ikke gå i detaljer rundt dette. Men poenget er at vi har bedt politiet undersøke saken, så får vi komme tilbake til det når politiet har gjort sin konklusjon.

- Men pågår dette fremdeles, mens Kripos undersøker saken?

- Jeg kan ikke gå inn i detaljer rundt dette så lenge undersøkelsene pågår, svarer Finseth.

For forsvaret har allerede konkludert med at sikkerhetstjenesten ikke har gjort noe galt. De har bedt Kripos undersøke for sikkerhets skyld, sier de.

Mangler regelverk

Forsvarets Sikkerhetstjenste har blitt landets fjerde hemmelige tjeneste. Den har vokst frem i stillhet og har i dag rundt 100 ansatte. Men tjenesten mangler et klart regelverk. Det har stortingets kontrollorgan, EOS-utvalget, flere ganger kritisert. Utvalget har også påpekt at tjenesten mangler juridisk kompetanse.

Etter at TV 2 stilte spørsmål om tjenestens virksomhet valgte de selv å orientere forsvarsledelsen om overvåkingen. Etter det TV 2 erfarer var det forsvarsministeren som kontaktet Kripos.

- Hvis det viser seg at overvåkingen er ulovlig, vil det få noen som helst konsekvenser?

- Det må vi også komme tilbake til. Vi må først se om det ligger noe der. Vi mener det ikke gjør det men for å være helt sikre, og ha den nødvendige troverdigheten, så har vi altså bedt politiet undersøke saken, sier Finseth.