IKKE TILRETTELEGGE: Tom Magnar Thomsen får ikke bygge en tilrettelagt bolig på sin egen eiendom fordi den ligger i strandsonen.  (Foto: TV 2)
IKKE TILRETTELEGGE: Tom Magnar Thomsen får ikke bygge en tilrettelagt bolig på sin egen eiendom fordi den ligger i strandsonen. (Foto: TV 2)

Strandloven stanser rullestolbruker

Tom Magnar Thomsen havnet i rullestol, men får ikke bygge en tilrettelagt bolig på sin egen eiendom fordi den ligger i strandsonen.

Tom Magnar Thomsen ble lam fra livet og ned etter at han falt ned fra en stige for to år siden. Nå kommer han seg ikke inn i sitt eget hjem på Fagerheim i Langesund.

- Jeg har bodd her hele livet, men nå føles det som jeg forvises fra mitt eget hjem, sier Thomsen.

- Ikke tungtveiende årsaker

Tomten har vært i familiens eie siden 1909, men nå er Tom Magnars barndomshjem for lite for en rullestolbruker og det er umulig å bygge det ut.

Familien søkte om å få bygge et spesialtilpasset hus like ved, men på samme tomt. Det syntes både Bamble kommune og Telemark fylkeskommune var uproblematisk, og tillot bygging.

FÅR IKKE BYGGE UT: Tom Magnars barndomshjem er for lite for en rullestolbruker, og det er umulig å bygge det ut. (Foto: TV 2)
FÅR IKKE BYGGE UT: Tom Magnars barndomshjem er for lite for en rullestolbruker, og det er umulig å bygge det ut. (Foto: TV 2)

Men fylkesmannen i Telemark klagde på kommunens vedtak fordi tomta ligger nærmere enn 100 meter fra kystlinja. Saken gikk videre til settefylkesmann, Fylkesmannen i Aust-Agder, som også sa nei.

- Vi mener det er i strid med regelverket og nasjonal politikk for forvaltning av strandsonen å bygge en så stor bolig 20 meter fra stranda i dette området, sier Ingvar Oland, som er nestleder i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark.

- Hva med de helsemessige årsakene bak søknaden?

- Vi har forståelse for de helsemessige årsakene, men det er ikke tungtveiende nok for å slå gjennom det hensynet til at man ikke skal bygge i strandsonen, sier Oland.

Naboen bygger 80 nye boliger

Samtidig får eiendomsutvikleren Bratsberg-gruppen bygge over 80 nye boliger på nabojordet, som også ligger innenfor hundremetersgrensen fra kystlinjen. Dette er i tillegg dyrkbar mark.

- Det er greit med nye naboer, det er veldig greit det. Den nye strandsoneloven er veldig streng for noen, men for andre kan de bare tilrettelegge, sier en oppgitt Thomsen.

FÅR BYGGE: Eiendomsutvikleren Bratsberg-gruppen får bygge over 80 nye boliger på nabojordet. (Foto: TV 2)
FÅR BYGGE: Eiendomsutvikleren Bratsberg-gruppen får bygge over 80 nye boliger på nabojordet. (Foto: TV 2)

Familien må bo adskilt

Konsekvensen for familien er at de må bo fra hverandre.

Tom Magnar bodde i en periode hos en kamerat, og bor nå sammen med kona Unni-Lise i en rekkehusleilighet der det ikke er noe ekstra soverom til sønnen Tom-André. Derfor bor sønnen alene i farens barndomshjem.

- Mange skulle kanskje tro at det er en drøm for en 18-åring å bo alene. Men jeg synes fort det blir ensomt her. Selv om de ikke bor langt unna, savner jeg det å bo med mamma og pappa. Jeg synes det er veldig urimelig at fylkesmannen sier nei når et enstemmig kommunestyre har sagt ja, sier Tom-André Thomsen.

Erik Solheim kan hjelpe

Når to fylkesmenn har avslått familiens søknad om å få bygge en tilrettelagt bolig på familiens egen tomt, er miljøverndepartementet den siste instans som kan hjelpe.

- Fylkesmannen kan ikke gi dispensasjon basert på velferds- eller helseårsaker. Dette regelverket er vi nødt til å endre, men det vil ikke hjelpe familien Thomsen. Den eneste muligheten nå, er at statsråden bruker sin makt og overprøver fylkesmannen. Det kan miljøvernminister Erik Solheim gjøre, slik tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy grep inn i tilsvarende sak i Rogaland for tre år siden og omgjorde fylkesmannens vedtak. Dette marerittet må ta en slutt for familien, slik at de kan fortsette å bo på denne eiendommen som familien har hatt i generasjoner, sier stortingskandidat Torbjørn Røe Isaksen for Høyre i Telemark.

Miljøvernminister Erik Solheim sier til TV 2 Nyhetene at han ikke kan kommentere saken før departementet har mottatt en anke i saken.