Stoltenberg og Jensen (Foto: Montasje/TV 2/SCANPIX)
Stoltenberg og Jensen (Foto: Montasje/TV 2/SCANPIX)
partibarometer juni 2009
partibarometer juni 2009

100 dager igjen, sjekk hvem som leder

Med 100 dager igjen til valget får regjeringspartiene flertall på TV 2s ferske gallup.

Samtidig faller Kristelig Folkeparti under sperregrensa. Sist det skjedde var i august i fjor.

Tilfreds med tallene

Arbeiderpartiet befester stillingen som landets største parti og går fram med 1,7 prosentpoeng.

- Vi har en måling som er fin for deg, 34,7 prosent for Arbeiderpartiet, sier TV 2s reporter.

- Det er bra. Jeg kommenterer bare de, smiler en tydelig tilfreds statsminister Jens Stoltenberg.

Arbeiderpartiet henter halvparten av alle hjemmesittere ved forrige valg som sier de ville ha stemt i dag. Partiet er størst i alle aldersgrupper og fremgangen er størst blant de yngste velgerne.

Se snittet av alle meningsmålinger i vårt partibarometer.

Rødgrønt flertall

Et stortingsvalg i tråd med denne målingen ville ifølge TV 2s mandatberegning gitt regjeringspartiene 87 mandater, mens opposisjonspartiene ville fått 82.

Det er nøyaktig den samme fordelingen som i 2005, selv om KrF på denne målingen bare beholder mandatene i Hordaland og Rogaland.

Mandatfordeling juni (Foto: TV 2)
Mandatfordeling juni (Foto: TV 2)

- Meningsmålinger kommer til å gå opp og ned de er usikre og de svinger, så jeg konsentrer meg om en ting og det er å vinne valget i september, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Under streken

Kristelig Folkeparti sliter derimot med å holde på sine egne velgere. En tilbakegang på 1,5 prosentpoeng fra mai til 3,8 prosent gjør at KrF for andre gang på under et år faller under sperregrensa på målingen TNS Gallup lager for TV 2.

- Det er ikke krisestemning, men det er en alvorlig gallup. Reaksjonen hos meg er en utrolig kampvilje, sier nestleder Dagrun Eriksen til tv2nyhetene.no.

Bakgrunnstallene viser at under halvparten av velgerne som stemt på KrF i 2005 sier de ville gjort det samme i dag. Partiet mister flest velgere til Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

Smått i sentrum

Senterpartiet kan denne gang notere seg for en fremgang på 1,6 prosentpoeng til 5,8 prosent, mens Venstre går tilbake 1,2 prosentpoeng til 4,7 prosent.

Alle de tre sentrumspartiene har det siste året vært under sperregrensa og kan i juni notere seg for en samlet oppslutning på 14,3 prosent. Likevel mener KrFs nestleder Dagrun Eriksen at sentrumsalternativet bør gjenreises.

- Vi har ikke gitt opp drømmen om at vi på lang sikt skal gjenreise sentrum, men akkurat nå tror jeg vår jobb er å vise velgerne hva vi ønsker å levere i neste stortingsperiode, sier Eriksen.

Ingen Betzy-effekt

Mens Arbeiderpartiet befester stillingen som største parti kan også Fremskrittspartiet notere seg for en fremgang på 1,8 prosentpoeng til 26,0.

Mens partileder Siv Jensen brukte sin landsmøtetale på å fri til kvinnelige velgere, viser målingen at ingen av de store partiene har lavere andel kvinner blant sine velgere.

Bakgrunnstallene viser imidlertid at ingen andre partier har så lojale velgere som Frp.

KrFs nestleder er ikke overrasket over at de store partiene Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet tjener på diskusjonen om regjeringsalternativer.

- Sånn som nyhetsbildet er nå med fløydiskusjoner, er det ikke noe rart at de to partiene tjener på det, men når vi ser på politikkens innhold tror vi at sentrum har de gode løsningene, sier Dagrun Eriksen.

Partioppslutning juni (Foto: TV 2)
Partioppslutning juni (Foto: TV 2)

Erna i skyggen

Selv om Høyre kan notere seg for en fremgang på 0,3 prosentpoeng til 14,6 prosent havner Erna Solberg i skyggen av Siv Jensen.

Under partiets landsmøte i mai gjorde partileder Erna Solberg det klart at det var hun som er statsministerkandidaten på borgerlig side.

Dagens oppslutning er imidlertid ikke stort bedre enn ved forrige stortingsvalg som var Høyres dårligste med 14,1 prosent. I forbindelse med landsmøtet i mai uttalte blant annet nestleder Per-Kristian Foss at de burde ha en oppslutning på 20 prosent før det var aktuelt å gå i regjering.

SVs velgere foretrekker Ap

Sosialistisk Venstreparti går tilbake 0,5 prosentpoeng til 8,4 prosent på denne målingen. Dermed ligger SV tett opp under valgresultatet fra 2005.

Bakgrunnstallene viser imidlertid at hver fjerde velger som stemte på SV ved forrige stortingsvalg i dag ville ha stemt på Arbeiderpartiet.

Rødt får en oppslutning på 1,3 prosent (- 0,5), mens andre partier og lister bare får 0,7 prosent (- 1.7).

Om målingen

Målingen er tatt opp av TNS Gallup for TV 2 ved personlige telefonintervjuer i tidsrommet 25. mai – 2. juni. Det er ikke intervjuet i pinsehelgen. 74,9 prosent av de spurte oppga partipreferanse. Det er færre enn i mai da 78,1 oppga hvilket parti de ville stemme på. Feilmarginene på TNS Gallups målinger er fra +/- 1,4 til +/- 2,8 prosent, størst for de største partiene.