Pensjonsekspert Alexandra Plahte mener enkelte grupper kommer godt ut av pensjonsstriden.
Pensjonsekspert Alexandra Plahte mener enkelte grupper kommer godt ut av pensjonsstriden.

- Gullpensjon for noen grupper

Offentlig ansatte med lang utdanning står igjen som de store vinnerne etter pensjonsstriden.

Pensjonsekspert Alexandra Plahte sier til Nyhetskanalen at høyt utdannede offentlig ansatte har god grunn til å være tilfreds etter at partene kom fram til enighet i pensjonsforhandlingene.

Gjennom hele natten var LO, YS, Unio og Akademikerne i flere møter med arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) for å finne en løsning på den betente pensjonssaken.

- I utgangspunktet er dette gullpensjon for noen grupper, men slett ikke for alle, sier Plahte.

- Blir store forskjeller mellom privat og offentlig sektor

Plahte, som er uavhengig spesialist på pensjon, sluttvederlag, og andre omstillings- og avgangsordninger, løfter fram akademikere med lang utdanning som en gruppe hun mener burde være godt fornøyd med pensjonsforhandlingene.

- Det er ikke tvil om at det er akademikerne som særlig har effekt av dette med bruttoordningene, med sluttlønn og full opptjening etter 30 år, sier Plahte til Nyhetskanalen.

Helga Hjetland, Unio-kommune og Morten Øye fra LO-Stat under forhandlingene om ny pensjonsordning. (Foto: Knut Falch)
Helga Hjetland, Unio-kommune og Morten Øye fra LO-Stat under forhandlingene om ny pensjonsordning. (Foto: Knut Falch)
Hun påpeker at det nå vil bli store forskjeller i offentlig og privat sektor når det gjelder pensjonen.

- Det blir dag og natt pensjonsmessig på akademikere i privat og offentlig sektor. I privat sektor tar man regningen selv ved at man kommer sent ut i arbeidslivet, kommenterer Plahte om forskjellene som avtegner seg i avtalen det ble enighet om.

Regjeringen ga opp

Nesten seks timer på overtid ble partene enige om en løsning på den betente pensjonssaken.

LES OGSÅ: Enighet om pensjon og lønn for offentlig ansatte

Regjeringen gir opp å få til en ordning for offentlige tjenestepensjoner, noe som betyr at dagens pensjonsordning videreføres på ubestemt tid, med en forutsetning om at levealdersjustering blir innført fra 2011.

En tredel blir skånet

De som har opptjent rettigheter i en offentlig tjenestepensjonsordning, beholder disse, selv om systemet endres på et senere tidspunkt.

Det betyr at om lag en tredel av alle yrkesaktive blir skånet for deler av pensjonsreformen, og ikke behøver å uroe seg for hvor mange år som er samlet opp i Folketrygden.

Plahte har tidligere påpekt at bruttoordningen i forhold til skattereglene, ikke engang er lov i privat sektor.