Helga Hjetland, Unio kommune, Morten Øye fra LO Stat og Arne Johannessen (th), Unio stat. (Foto: Falch, Knut/SCANPIX)
Helga Hjetland, Unio kommune, Morten Øye fra LO Stat og Arne Johannessen (th), Unio stat. (Foto: Falch, Knut/SCANPIX)

Enighet om pensjon og lønn for offentlig ansatte

Det blir ingen storstreik i offentlig sektor. Regjeringen gir etter i pensjonsstriden.

Rett før klokken seks torsdag morgen er partene kommet frem til enighet i pensjonsforhandlingene. Etter kort tid ble det en løsning også for de statsansatte og Oslo kommune.

Dermed er streikefaren over for 30.000 arbeidstakere.

Gjennom hele natten var LO, YS, Unio og Akademikerne i flere møter med arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) for å finne en løsning på den betente pensjonssaken.

Pensjonsavtale videreføres

Partene flyttet seg til Riksmeklingsmannens kontor ved 05-tiden. Allerede en snau time senere var det klart at at regjeringen gir opp å få til en ny ordning for offentlige tjenestepensjoner.

Det medfører at dagens pensjonsordning videreføres på ubestemt tid, med en forutsetning om at en levealdersjustering innføres fra 2011. Det kan for eksempel bety at de som har opptjent rettigheter i en offentlig tjenestepensjonsordning, beholder disse, selv om systemet endres på et senere tidspunkt.

- Det er viktig å få fram at prosessen som har pågått bygger på en enighet mellom partene. Jeg går ikke inn i innholdet om det partenen ble enige om, sier Nils Dalseide til TV 2 Nyhetskanalen like etter klokken sju. Daleside har ledet forhandlingene for statlig sektor.

Arne Johannessen fra Unio-stat har vært i intense forhandlinger om pensjonsstriden i offentlig sektor.  (Foto: Bendiksby, Terje/SCANPIX)
Arne Johannessen fra Unio-stat har vært i intense forhandlinger om pensjonsstriden i offentlig sektor. (Foto: Bendiksby, Terje/SCANPIX)

Johannessen: - Passe fornøyd

Pensjonsordningen sikrer offentlig ansatte 66 prosent av lønnen i pensjon dersom de går av ved 65 år. Forutsetningen er en opptjeningstid på minst 30 år.

Forhandlingsleder i UNIO stat, Arne Johannessen, sier til TV 2 at han er «passe fornøyd».

- Vi er fornøyd med at vi har sikret en bruttogaranti, som sikrer våre medlemmer seks prosent av sluttlønna når de er 65 år hvis de har 30 års opptjening. Det har vært viktig, sier han.

- Krevende

Johannessen legger ikke skjul på at det har vært vanskelige forhandlinger.

- Det har vært en krevende prosess. Vi har forhandlet med et departememt som ikke vanligvis forhandler. Jeg vil si, litt forsiktig, at prosessen har vært preget av at aktørere ikke er vant til å drive med forhandlinger. Og da er jeg veldig diplomatisk.

Riksmeglingsmennene Dag Nafstad (t.v.) og Nils Dalseide forteller at forhandlingene har vært krevende, men at partene i offentlig sektor torsdag morgen kom til enighet.  (Foto: Johannessen, Sara/SCANPIX/SCANPIX)
Riksmeglingsmennene Dag Nafstad (t.v.) og Nils Dalseide forteller at forhandlingene har vært krevende, men at partene i offentlig sektor torsdag morgen kom til enighet. (Foto: Johannessen, Sara/SCANPIX/SCANPIX)

- Jeg hadde ønsket at vi hadde fått bedre ordninger, men det er ikke noe nederlag at vi har unngått streik. Jeg hadde ønsket at vi hadde kommet enda lenger fordi det er mange i dag som har for dårlige ordninger i offentlig tjenestepensjon, sier Dag Terje Andersen til TV 2.

På overtid

Enigheten om pensjonsoppgjøret kommer en uke på overtid etter at det ikke lyktes partene å komme til enighet innen den opprinnelige fristen.

- Dette er et nederlag for regjeringen. De har lagt mye prestisje i å få til en endret pensjonsordning, og at det skulle forhandles frem i dette oppgjøret. Dette har de ikke lykkes med. Det er en stor seier for arbeidtakerorganisasjonene, sier TV 2s reporter Ole Berthelsen.

Enighet om lønn

Like etter klokken sju ble det klart at lønnsoppgjøret for de offentlig ansatte også er over. Her var litt over 7000 og 2000 organiserte klare til å gå ut i streik om det ikke ble enighet.

Slik ble resultatet:

Det gis et kronetillegg på 2400 kroner fra lønnstrinn 1-45, et prosenttillegg på 0,68 prosent fra lønnstrinn 46-80 og et kronebeløp på 4800 kroner fra lønnstrinn 81-95. Inkludert et høyt overheng utgjør dette en ramme på rundt 4,4 prosent.