metode3680 (Foto: Tom Bundli , © TV 2)
metode3680 (Foto: Tom Bundli , © TV 2)

Bedre læring med metode fra Mjøndalen

En skole i Mjøndalen har utviklet en helt spesiell læremetode som har vakt interesse blant pedagoger.

Rektor her på Åsen barneskole i Mjøndalen har all grunn til å være fornøyd. Skolen har utviklet et unikt system for å involvere elevene i sin egen læreprosess.

Åsens metode

Metoden går ut på å konkretisere mål innenfor grunnlegende egenskaper som lesing, muntlig og skriving. De spesifikke målene er utarbeidet i forhold til de mer generelle målene som står i læreplanen.

Målene deles opp i ulike nivåer og elevene får ukentlig tilbakemelding på hvilke mål de har nådd og hvilke de må jobbe mer med.

- Det er ikke snakk om å sette elevene i bås, men det at de skal bli bevisst hva de kan slik at de kan ha noe å strekke seg etter. Tanken er jo at man skal se mestring samtidig som elevene vet hva som er målet. Du får et felles fokus, forteller Liv Jenny Bø, rektor ved Åsen barneskole.

Prosjektet startet i høst og skal nå digitaliseres. Dette gjør det lettere for lærere og følge opp og for foreldre og følge med.

Ragnar Thygesen er nestleder ved Lesesenteret. ( © TV
  2)
Ragnar Thygesen er nestleder ved Lesesenteret. ( © TV 2)

Håper å videreutvikle metoden

Læremetoden er banebrytende mener nestlederen ved det nasjonale kompetansesenteret for leseopplæring, Ragnar Thygesen.

- Det som er vanlig innenfor norsk skole er jo at elevers prestasjon blir vurdert opp mot andre elevers prestasjon. Dette er mer motiverende og bli vurdert opp mot en klar norm og klare kriterier som skal til for å oppnå den normen, sier han til TV 2 Nyhetene.

Thygesen ønsker nå å videreutvikle metoden og forhåpentligvis bruke den nasjonalt.

- Jeg vil veldig gjerne samarbeide om å utvikle et nytt system som kan prøves på ulike trinn, og som vil være nokså unikt i norsk sammenheng, forteller Thygesen.