tabloid_irving
tabloid_irving

David Irving: Nordmenn samarbeidet med tyskerne i stort omfang

Den kontroversielle nazihistorikeren David Irving mener den jevne nordmann opplevde det som uproblematisk å ha Tyskland som okkupasjonsmakt.

David Irvings besøk i Norge har ført med seg voldsomme bruduljer. Rasende demonstranter møtte tirsdag fram utenfor TV 2- huset da den kontroversielle historikeren gjestet TV-kanalen. I et eksklusivt intervju med Tabloid kommer det tydelig fram hvorfor Irving provoserer så mange. Han går langt i å frikjenne Adolf Hitler for holocaust, i den forstand at han mener Hitler ikke var klar over hva som foregikk i hans navn. Norge får gjennomgå Hva Nor