Stortingskandidat Khalid Mahmood for Arbeiderpartiet har vært sentral i Pakistan Velferds Organisasjon siden 1970 tallet. Han gikk av som sekretær i mars. (Foto: TV 2)
Stortingskandidat Khalid Mahmood for Arbeiderpartiet har vært sentral i Pakistan Velferds Organisasjon siden 1970 tallet. Han gikk av som sekretær i mars. (Foto: TV 2)

8 av 10 benekter medlemskap i Norges største innvandrerforening

Norges største innvandrerorganisasjon har mottatt store offentlige tilskudd. Da TV 2 ringte et utvalg av medlemmene sa 80 prosent at de ikke var medlemmer.

Foreningen som har eksistert siden 1974 er svært mektig i det norsk-pakistanske miljøet og har i løpet av de ti siste årene fått drøyt en million kroner i støtte av Oslo kommune. I februar sendte de en ny søknad med 506 medlemsnavn.

Men til tross for at Pakistan Velferds Organisasjon har fått mye penger fra Oslo kommune har medlemslistene aldri blitt sjekket.

- Vi har ikke kontrollert denne organisasjonen i år eller tidligere, sier enhetslederen for Integrering og mangfold (EMI) i Oslo kommune, Rowena Teodocio.

Nektet innsyn

Den profilerte Arbeiderparti-politikeren, Khalid Mahmood, har siden 70 tallet vært sentral i Pakistan Velferds Organisasjon. Han har i alle år hatt sentrale styreverv. Og i den siste søknaden til kommunen i februar er Khalid Mahmood oppført som sekretær.

Da TV 2 ville sjekke medlemslistene ble vi nektet innsyn av Oslo kommune, og vi fikk kun en sladdet versjon. Men ved hjelp av Folkeregisteret, skattelistene og andre databaser klarte vi å rekonstruere mange av navnene.

Og da vi ringte de som sto som medlemmer svarte den ene etter den andre nei på spørsmål om de var medlemmer og om de hadde betalt kontingent i 2008.

Pakistan Velferds Organisasjon har mottatt store beløp i offentlig støtte. (Foto: TV 2)
Pakistan Velferds Organisasjon har mottatt store beløp i offentlig støtte. (Foto: TV 2)

Av et tilfeldig utvalg på 34 personer svarte hele 28 personer at de ikke var medlemmer. Vi fant også et medlem som døde for to år siden. Flere sa også at de ikke visste eller husket, men de er ikke tatt med i utvalget.

Stortingskandidat

Den ellers så frittalende Khalid Mahmood har i flere dager nektet å uttale seg om hvorfor et utvalg på 80 prosent i organisasjonen sier de ikke er medlemmer. Han har fått presentert TV 2s funn både skriftlig og muntlig, men ønsker likevel ikke å komme med en forklaring.

- Jeg tror at det er mye bedre at dere tar alt dette med lederen. Det er lederen av foreningen som er talsmann. Du får ta alt med ham, skriver Khalid Mahmood i en e-post til TV 2.

Den kjente innvandrertalsmannen, som også er stortingskandidat for Arbeiderpartiet fra Oslo, sier han gikk av som sekretær i mars. Det er bare en måned etter den siste søknaden om økonomisk støtte til Oslo kommune.

- Medlemmene lyver

Fazal Hussain, leder av Pakistan Velferds Organisasjon. (Foto: TV 2)
Fazal Hussain, leder av Pakistan Velferds Organisasjon. (Foto: TV 2)
Mahmood henviser oss til Fazal Hussain, som er leder for foreningen. Og forklaringen hans på at utvalget på 8 av 10 benekter medlemskap er at folk lyver.

- Så medlemmene lyver?

- Ja! Du vet hvor mange gærninger det er i foreningen. En dag er de mot deg og en annen dag er de mot meg. Det er ikke lett å lede foreningen, sier Hussain til TV 2 Nyhetene.

- Sitter du i dag på en bekreftelse fra alle de 506 medlemmene deres?

- Nei, men jeg sier at vi har forskjellige folk som verver medlemmer. Noen verver alle i familien sin, for eksempel 50 stykker. Og da samler de inn navn, fødselsdato, adresse og penger og kommer til styret, sier Hussain.

Mer penger

Medlemmene i Pakistan Velferd Organisasjon er blitt meldt inn samme dag og medlemsavgiften for alle er også satt inn kontant på konto - av organisasjonen selv. Ifølge retningslinjene kan ikke støtten utbetales uten at hvert enkelt medlem har betalt medlemskontingent.

- Vi er ikke LO. Vi er en vanlig og liten velferdsorganisasjon. Og vi er ikke profesjonelle, sier Hussain som benekter at de blåser opp tallene.

Jo, flere medlemmer Pakistan Velferds Organisasjon har på sin liste, desto mer penger får de av det offentlige. Organisasjonen bruker også sin størrelse til å søke om annen støtte. Senest i februar fikk de 265.000 kroner fra Utenriksdepartementet til et seminar om islam og demokrati i Oslo.

Labert oppmøte

Rowena Teodocio er sjef for avdelingen i Oslo kommune som årlig deler ut millioner av kroner til innvandrerorganisasjoner. Til tross for TV 2s ringerunde velger hun å ikke mistenke den norsk-pakistanske foreningen.

- Vårt utgangspunkt er ikke å komme i dialog med organisasjon ved å si at de jukser. Det blir feil, sier Teodocio.

Etter å ha blitt intervjuet i en time innrømmer til slutt lederen for det som skal være Norges største innvandrerforening at deres medlemsaktivitet kanskje ikke er den aller største.

- Hvor mange kommer på medlemsmøtene deres?

- Av og til en eller to. Men det kommer ikke mange, avslutter Hussain.