Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell er ifølge PBL nå kjent som mannen som vil fjerne loven og prinsippet om like tilskudd til barn i private og kommunale barnehager. Her besøker han  Sognsveien barnehage.  (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell er ifølge PBL nå kjent som mannen som vil fjerne loven og prinsippet om like tilskudd til barn i private og kommunale barnehager. Her besøker han Sognsveien barnehage. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

2000 private barnehager stenger dørene

Tirsdag kl. 12 stenger barnehagene i protest mot regjeringens forslag til ny barnehagelov.

Private barnehagers landsforbund (PBL) mener loven setter kvaliteten i de private barnehagene i fare når den vil fjerne statstilskuddet. Derfor har PBL bedt sine 2073 medlemmer streike i dag. Men trolig vil enda flere barnehager gå ut i streik. Massiv streikestøtte - Responsen har vært overveldende. Med de bekreftelsene vi har fått vil faktisk flere enn våre over 2000 medlemsbarnehager delta i dagens streik, forteller Jørn Tommy Shjelderup i Private Barnehager