Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete var på plass på Bingsfoss ungdomsskole i Sørum kommune for å presentere kommuneproposisjonen for 2010.

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk overfor kommunene og det økonomiske opplegget for kommunesektoren for det kommende året.

- Dette er et av de tørreste, mest tekniske og mest vanskelige tilgjengelige dokumenter regjeringen legger fram, åpnet statsministeren pressekonferansen med. Men han la til at til at det samtidig er et av de flotteste og viktigste dokumentene.

6,5 milliarder ekstra til kommunene

Regjeringen legger opp til en økning i kommunesektorens frie inntekter på 6,5 milliarder kroner i forhold til det opprinnelig vedtatte statsbudsjettet for 2009. Kommunene fikk 1,2 milliard kroner av dette beløpet i forbindelse med tiltakspakken i januar.

Det nye er at kommunene nå får 1 milliard kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2009, og skatteanslaget justeres opp med 300 millioner kroner. Til sammen blir det dermed 2,5 milliarder kroner som videreføres neste år. I tillegg får kommunene ytterligere 4 milliarder kroner i frie inntekter fra neste år.

- Vi er ikke i mål ennå

Regjeringen mener at det med dette tillegget vil være rom for å styrke skolene, det kommunale barnevernet og få en mer verdig omsorgssektor.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete påpeker at regjeringen så langt har økt tallet på årsverk i kommunene med 30.000. Flere barnehageansatte, omsorgsarbeidere og lærere har gjort tilbudet bedre under denne regjeringen, sier hun.

- Vi er ikke i mål ennå. Vi er stolte over innsatsen vår, men vi er ikke fornøyd. Vi ønsker å styre i fire nye år, og vi vil bruke penger på eldreomsorg og skoler framfor å lokke med skattelette, sa Stoltenberg fredag.

Mer vei til fylkeskommunene

Fylkeskommunene vil fra 2010 bli den nye store veieieren i Norge. Regjeringen satser på det nye fylkesveinettet og fylkene blir tilført 6,9 milliarder kroner som skal gjøre dem i stand til å overta ansvaret for 17.200 kilometer riksvei og 78 ferjesamband.

På Senterpartiets og regjeringens skryteliste står også 518 millioner kroner til kjøp av posttjenester, økte lånerammer på 1,5 milliarder kroner til Innovasjon Norge, nærmere 300 millioner kroner til tiltak mot skred, opprustning av presteboliger og investeringer i landbruk og skogskjøtsel.

Statsminister Jens Stoltenberg lover videre satsning på svømmebasseng. (Foto: SCANPIX)

Åpnet svømmebasseng

Etter fremleggingen av kommuneproposisjonen sto statsminister Jens Stoltenberg for den offisielle åpningen av det nye svømmebassenget ved Bingsfoss ungdomsskole.

- Denne regjeringen er for bassenger, spesielt bassenger med vann i, sa statsministeren.

Renovering av bassenger er en viktig symbolsak for regjeringen, som under valgkampen i 2005 lovet at de skulle fylle svømmebassengene på skolene i landet. Fremdeles står en del av dem tomme.

- Vi har lovet å fylle opp bassenger, men vi har ikke lovet at vi skal fylle opp hvert eneste basseng. Men vi er veldig godt i gang. Omtrent 70 nye bassenger har fått vann og er pusset opp, og det er på grunn av at vi har bevilget mer penger til kommunene og en låneordning til oppussing av bassenger, sier statsministeren til TV 2 Nyhetskanalen.

(NTB/tv2nyhetene.no)