Alarmen gikk først da han ikke møtte til soning av straffen, melder NRK Østlandssendingen.

Ettersøkt for soning og mer drosjejuks

- Det stemmer at han ikke lenger befinner seg i landet. Hvor han befinner seg, er et annet spørsmål, sier politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt til tv2nyhetene.no.

Den 35-årige hovedmannen i drosjesvindelsaken etterforskes for nye straffbare forhold.

Strafferammen for de nye forholdene politiet etterforsker 35-åringen for, er på seks år, og knyttes til tidligere straffbare forhold han har begått og er dømt for.

- Politiet arbeider for å bringe ham til Norge på grunn av to forhold. Det ene er soning av dommen. Det andre er at han er anmeldt for nye straffbare forhold som han ikke ble dømt for og som vi etterforsker og vil straffeforfølge, sier Brekke til tv2nyhetene.no.

Politiadvokaten vil ikke bekrefte at mannen formelt sett er etterlyst, men sier til tv2nyhetene.no at politiet i denne saken driver et omfattende etterretningsarbeid for å få bevist hvor mannen befinner seg.

Vil vurdere rettsanmodning hvis han er i Pakistan

Politiet benyttet seg ikke av muligheten til å beslaglegge mannens pass etter dommen, siden de ikke trodde han skulle rømme.

- Han tilsto forholdene han var tiltalt for og ble dømt. Dommen ble ikke anket, kommenterer Brekke, som var aktor i saken mot 35-åringen.

Hva som skjer videre i politiets arbeid med å få 35-åringen tilbakeført til Norge, avhenger av hvor hovedmannen i drosjesvindelsaken befinner seg.

Han er norsk statsborger, men født i Pakistan, hvor han også skal ha eiendom.

Norge har ikke utleveringsavtale med Pakistan, noe som betyr at det er en omfattende prosess å få mannen utlevert - hvis han befinner seg i Pakistan.

Først må det utarbeides en utleveringsbegjæring, som sendes via Riksadvokaten, Justisdepartementet og gjennom diplomatiske kanaler til pakistanske myndigheter.

Politimester Anstein Gjengedal, direktør i NAV kontroll og innkreving Magne Fladby og direktør i skattekrimenheten i Skatte sør Jan Egil Kristiansen har samarbeidet for å komme juksingen i taxinæringen i Oslo til livs. (Foto: Holm,Morten/SCANPIX)

Retten lot ham beholde kjøreseddelen

Mannen hadde på det meste 13 drosjebiler, og ble dømt til to års fengsel, blant annet fordi han fortsatte å kjøre svart også etter at han ble avslørt av skattemyndighetene og Økokrim.

Men han mistet ikke kjøreseddelen. For i dommen ble det understreket at de som dømmes for drosjesvindel, ikke kunne miste retten til å kjøre drosje.

Da ville de nemlig ellers trolig ende opp som trygdemottakere, og bli en ytterligere belastning for samfunnet, argumenterte retten.

Ifølge tiltalen skulle 35-åringen blant ha unnlatt å regnskapsføre 2,5 millioner kroner fra drosjekjøring, samt ha oppgitt 2,9 millioner kroner for lite i lønnsinntekter for sjåførene sine.

Han skal heller ikke ha ført regnskap for årene 2003 til og med 2007.

Innrømmet regnskapsjuks

I rettssaken i januar i fjor innrømmet 35-åringen regnskapsjuks for å skjule svart kjøring, trygdejuks, pengesmugling og ulovlig oppbevaring av våpen.

Under rettssaken unnskyldte han regnskapsjukset med at han var dårlig på skolen og hadde store problemer med tall. I 2007 leverte han skriftlapper og kvitteringer i søppelsekker til revisorene.

Dommen mot 35-åringen førte til at han mistet retten til å drive med næringsvirksomhet for resten av livet.

I de sju årene fra 2000 skal han og en lang rekke sjåfører ifølge dommen ha unndratt over 100 millioner kroner fra beskatning.

Forfalsket død kollegas underskrift

Drosjeeieren, som ble kalt «Lille-Røkke» fordi han alltid hadde mye penger på seg, har ledet en gruppe med drosjeeiere som i perioder har kontrollert 58 drosjeløyver.

snusk1680 (Foto: Arve Solheim, © TV 2)

I et tilfelle skal Samferdselsetaten ha oppdaget at 35-åringen hadde levert inn en kontrakt som ga ham muligheten til å bestyre en død manns drosjeløyve.

55-åringen som hadde undertegnet kontrakten, hadde vært død i tre måneder da 35-åringen tok kontakt med Samferdselsetaten.

Mannen er tatt for skattefusk med krav på over to millioner kroner og ble tatt for pengesmugling på vei til Pakistan med 277.000 kroner i kofferten.

Både skatteetaten og politi mener 35-åringen har investert svarte penger i Pakistan, og skatteetaten har siden 2008 jaktet på de svarte pengene som Oslos drosjesvindlere har gjemt unna.

Fikk redusert straff

Da dommen falt, var 35-åringen en av fem som endte med å få redusert straff fordi de erkjente skyld.

I dommen la dommeren vekt på at personer som tilstår direkte til politiet, får en 30 prosents straffereduksjon.

Etter disse dommene kom det da også et skred av tilståelser fra drosjesjåfører som hadde kjørt svart i hovedstaden.

Kommunal ukultur ble avdekket

Taxiskandalen i Oslo er svært omfattende. Om lag 2000 drosjeeiere og sjåfører har vært involvert i svart kjøring for om lag en halv milliard kroner.

I tillegg er det avdekket en utbredt ukultur i Samferdselsetaten, som hadde ansvaret for drosjeløyvene.

I desember 2007 ble det kjent at samferdselsetaten i Oslo kommune mistet ansvaret for taxinæringen, og at ansvaret for drosjeløyvene ble overført til næringsetaten.

En knusende granskingsrapport fra Price Waterhouse Coopers hadde påvist en ukultur i samferdselsetaten.

Det hadde foregått en «uforsvarlig forvaltningskultur», og rapporten avdekket flere brudd på likhetsprinsippet og kommunens etiske normer.

I rapporten kom det fram at det hadde vært svært tette bånd mellom ansatte i samferdselsetaten og flere drosjesjåfører som skal ha fått spesialbehandling og fordeler.