Ine Marie Eriksen Søreide (Foto: Høyres nettsider)
Ine Marie Eriksen Søreide (Foto: Høyres nettsider)

Høyre vil gi tiåringer karakterer

Høyres landsmøte kommer trolig til å vedta at skoler som selv ønsker det, kan innføre karakterer på 5. trinn.

I tillegg skal de også behandle andre forslag som å innføre karakter-grense for å komme inn på ungdomsskolen.

- Det som viser seg er at læring og systematikk blir tydeligere med karakterer, sier Høyres Ine Marie Eriksen Søreide som er leder for Stortingets utdanningskomité. Hun hevder at karakteren bare er et virkemiddel for å oppnå dette.

Bør tiåringer få karakterer? Og bør det settes strengere krav til norske skoleelever? - Si din mening nederst i artikkelen

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell reagerer sterkt på forslaget fra Høyre. Han tror at det å skille de svake elevene fra de sterke på et tidlig tidspunkt bare vil ha en svært uheldig virkning.

- Hvis du tidlig forteller en unge; du er egentlig en taper, da vet vi at sjansen for at de skal komme seg videre er svært små, sier Solhjell.

Svakest i Norden

Norske elever skårer klart svakest i Norden på den siste PISA-undersøkelsen. PISA er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

De svake resultatene er mye av grunnen til at Høyre ønsker endringer i skolen, og karakterer i 5. klasse er et av forslagene.

- Karakterer vil også være viktig for barna og få dem til å interesserer seg mer for skolegangen, og det gir foreldre og skole noe mer konkret å diskutere, sier Søreide.

Men Bård Vegard Solhjell vil heller sette fokus på helt andre områder.

- Nå må vi gi klærerne tid og rom til å være lærere. Vi må rydde tid til undervisning og støtet dem i den jobben de gjør, sier kunnskapsministeren.