laser
laser

Nytt bomskudd for lasere

Politiets nye lasermålere har ikke knepet en eneste fartsbølle - halvannet år etter at de ble kjøpt inn.

For 120 nye lasermålere ligger i hyllene til Justervesenet på Kjeller i påvente av endelig godkjenning.

- Det er 120 lasere som ligger på lager og ikke blir brukt. Disse ville vært med å reddet liv og spart store tragedier, og at det skal bli liggende på grunn av sommel i det offentlige statsapparatet - det er helt meningsløst, sier Kjell Arvid Svendsen til TV 2.

Brutte løfter

Han er ordfører på Karmøy og tidligere leder av trafikksikkerhetsprosjektet Trygt Hjem, som har betalt for en av lasermålerne de ikke har sett snurten til. For hastigheten i godkjenningsprosessen har ikke akkurat kvalifisert til fartsbot. Etter en rekke forsinkelser, var lovnaden fra politiet i fjor høst at utstyret skulle tas i bruk første kvartal i år.

- Vår målsetting nå er at vi sammen med justervesenet, leverandøren og produsenten skal komme frem til at vi får dette godkjent innen utgangen av dette året, slik at etaten får etaten får levert laserne i første kvartal 2009, fortalte direktør Lars H. Bøhler i Politiets data- og materielltjeneste til TV 2 i november i fjor.

Purret hos statsråden

Svendsen har purret lenge og vel på saka, helt oppe hos justisminister Knut Storberget.

- Dette er helt utrolig. Jeg hadde virkelig tro på dette når statsråden grep fatt i dette og garanterte at nå hadde de tatt det, nå skal det være klart våren 2009 - da trodde jeg faktisk at det ble tatt tak i og ble gjort.

Sommel hos Justervesenet

Men lasermålerne er fortsatt ikke endelig godkjent og Politidirektoratet forklarer:

- Det har uheldigvis vært flere faktorer som har gjort at dette har tatt tid. Selve godkjenningen av instrumentene er i orden, men vi benytter oss av Justervesenet for å sikre at de tilleggskravene vi legger inn, er i forståelse med den erfaring de har med laserne, sier politiinspektør Jan M. Guttormsen i Politidirektoratet (POD) til TV 2.

Klar til sommeren?

40 av de gamle laserne virker ikke lenger, og UP har lenge etterlyst sitt nye arbeidsverktøy. UP-sjef Odd Reidar Humlegård vil ikke kommentere saken, men POD bekrefter at UP har signalisert problemer med å utstyre alle patruljer med lasermålere i sommer.

- Nå har vi fått en lovnad på at dette skal være ferdig hos Justervesenet i løpet mai måned. Så fremt at dette går nå som forventet, så ser vi ikke bort fra at de første laserne kan være ute før sommerferien, sier Guttormsen.

Gir flere ulykker

Kjell Arvid Svendsen har ikke helt tro på lovnadene og frykter konsekvensene når politiet er uten måleutstyr.

- Her på Karmøy har de i to år vært fratatt denne muligheten, er vi sterkt redd for at dette går ut over liv, sier Svendsen.