KrF leder Dagfinn Høybråten flankert av sine nestledere under en lunsj på landsmøtet i Kristiansand.  Fra venstre 1. nestleder Dagrunn Eriksen og til høyre for Høybråten, 2.  nestleder Inger Lise Hansen. (Foto: Ellen Sporstøl / TV 2)
KrF leder Dagfinn Høybråten flankert av sine nestledere under en lunsj på landsmøtet i Kristiansand. Fra venstre 1. nestleder Dagrunn Eriksen og til høyre for Høybråten, 2. nestleder Inger Lise Hansen. (Foto: Ellen Sporstøl / TV 2)

Høybråten ønsker seg muslimer

Dagfinn Høybråten håper KrF også vil bli partiet for muslimer og andre ikke-kristne.

Nå går debatten innad i partiet om å fjerne paragrafen som krever at medlemmer med sentral verv må være kristne. Kristelig Folkeparti har siden partiet ble stiftet krevd at dem som påtar seg tillitsverv i partiet må bekjenne seg som kristne. I dag innrømmet partileder Dagfinn Høybråten at paragrafen nok ikke ville blitt utformet slik dersom partiet ble dannet i dag. - Vi er på velgerjakt blant alle verdibevisste velgere, også blant dem med andre religioner og blant ikke-t