KrF leder Dagfinn Høybråten flankert av sine nestledere under en lunsj på landsmøtet i Kristiansand.  Fra venstre 1. nestleder Dagrunn Eriksen og til høyre for Høybråten, 2.  nestleder Inger Lise Hansen. (Foto: Ellen Sporstøl / TV 2)
KrF leder Dagfinn Høybråten flankert av sine nestledere under en lunsj på landsmøtet i Kristiansand. Fra venstre 1. nestleder Dagrunn Eriksen og til høyre for Høybråten, 2. nestleder Inger Lise Hansen. (Foto: Ellen Sporstøl / TV 2)

Høybråten ønsker seg muslimer

Dagfinn Høybråten håper KrF også vil bli partiet for muslimer og andre ikke-kristne.

Nå går debatten innad i partiet om å fjerne paragrafen som krever at medlemmer med sentral verv må være kristne. Kristelig Folkeparti har siden partiet ble stiftet krevd at dem som påtar seg tillitsverv i partiet må bekjenne seg som kristne.

I dag innrømmet partileder Dagfinn Høybråten at paragrafen nok ikke ville blitt utformet slik dersom partiet ble dannet i dag.

- Vi er på velgerjakt blant alle verdibevisste velgere, også blant dem med andre religioner og blant ikke-troende, sa Høybråten på en presselunsj på KrFs landsmøte i dag.

Fjerner bekjennelsesparagraf?

Flere KrF-ere ønsker nå å fjerne bekjennelsesparagrafen i partiets vedtekter, blant dem nestleder Inger Lise Hansen.

En av grunnene til at flere nå ønsker å åpne for at medlemmer av en annen tro i sentrale verv, er at partiet de siste årene har fått flere tilhengere blant annet i det muslimske miljøet.

- Det er et parti der kristne og muslimer står side om side og det partiet er Kristelig Folkeparti, sa Dagfinn Høybråten i dag.

- Bare vent og se

Høybråten understreket i dag at prosessen med å få fjernet denne paragrafen, dersom partiet vedtar dette, vil ta lang tid.

Høybråten sier han føler seg sikker på at partiet tåler en slik debatt.

På spørsmål fra pressen om vi får se Høybråten drive valgkamp blant muslimer og i moskeer i høst, svarte Høybråten at dette ikke var noen umulighet og han er åpen for å gå nye veier for å trekke til seg velgere fra andre religioner.

- Bare vent og se, sa en smilende Høybråten til pressekorpset.