Landsmøtet gikk i dag imot sin egen leder og stemte for en økning i bistanden til 1,4 prosent av Norges BNI innen 2013.

Økningen vil koste Norge 8 milliarder kroner sammenlignet med dagens nivå på drøye 1 prosent av vår bruttonasjonalinntekt, BNI.

Uenighet rundt økning

Landsmøtet var på forhånd uenige om rundt hvor mye bistanden skulle økes og Dagfinn Høybråten gikk på talerstolen og advarte mot å øke bistanden for mye.

I programforslaget gikk partiet inn for å øke bistandsprosenten til 1,3 prosent av Norges BNI. KrFU foreslo imidlertid å øke bistandsprosenten til hele 2 prosent.

- En økning i bistanden til 2 prosent vil ødelegge KrFs troverdighet i bistandsdebatten, sa Høybråten, og refererte til at det ble vanskelig å få med andre partier på å øke Norges bistand med så mange milliarder.

8 milliarder mer til bistand

Landsmøtet endte opp med å gå imot sin egen leders råd og vedtok i ettermiddag å øke bistandsprosenten til 1,4 prosent av BNI. Partilederen sier han er svært fornøyd med vedtaket, selv om økningen er høyere enn han selv anbefalte.

- Vår troverdighet i bistandsdebatten er fortsatt god. Men, nå har vi jekket opp ambisjonsnivået vårt. Dette blir det tøft å innfri, men vi skal jobbe hardt for å dra med oss de andre partiene. Dette skal vi få til, sier Dagfinn Høybråten i en kommentar til tv2nyhetene.no.