Statsministeren talte på Youngstorget 1. mai.
Statsministeren talte på Youngstorget 1. mai.

Jens varsler forsterket kamp mot sosial dumping

Arbeidstakere kan kreve lønn av andre enn sin egen arbeidsgiver.

Under 1. mai-talen på Youngstorget i Oslo varslet statsministeren det nye tiltaket mot sosial dumping i arbeidslivet. - Viktig krav - Vi vil gjennomføre det som kalles solidaransvar for lønn. Det betyr at arbeidstakere som ikke har fått utbetalt den lønna de skal ha, kan gå til bedriftene oppover i kontraktskjeden. De må ikke begrense seg til den bedriften de er ansatt i for å få lønna si, sa Jens Stoltenberg. - Det er et viktig krav og det kravet innfris nå