FOR FLINK: Bjørn Brodtkorb (12) er så god i matte at ingen av lærerne på skolen hans kan undervise han. Også sterke elever har krav på tilpasset undervisning, understreker Barneombudet.
FOR FLINK: Bjørn Brodtkorb (12) er så god i matte at ingen av lærerne på skolen hans kan undervise han. Også sterke elever har krav på tilpasset undervisning, understreker Barneombudet.

Bjørn (12) er for flink for lærerne

Bjørn Brodtkorb (12) er så god i matte at ingen av lærerne på skolen hans kan undervise han. Også sterke elever har krav på tilpasset undervisning, understreker Barneombudet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bjørn Brodtkorb (12) og lillebror Tor (10) er som mange andre på sin alder opptatt av fotball og lego. Det som er spesielt med brødrene i Bærum, er at de er ekstremt gode i matematikk.

- Hvis jeg skal derivere den funksjonen, da begynner jeg med å sette funksjon x - det er tegnet for deriverte -så =, og da skal tretallet hoppe foran - x-en, forklarer Bjørn ivrig.

Han regner pensum for 1. året på videregående med den største selvfølgelighet. Men Bjørn går bare i 6. klasse - og får ikke løse denne typen oppgaver på skolen. Der må han gjøre 6. klassematte. Hvis det blir noe tid til overs, får han sysle med 10. klassepensum. Det er slett ikke holdbart, mener Bjørns far Jan Brodtkorb.

Må gjøre «gammel» matte

- Det som opprører meg, er at han blir tvunget til å gjøre matematikk som han kunne for mange år siden, sier Jan Brodtkorb til TV 2.

Han har i flere år kjempet for at sønnen på 12 år skal få undervisning tilpasset hans evner og nivå, og mener Bærum kommune ikke har klart å komme fram til en akseptabel løsning. Etter et oppslag om saken i lokalavisen Budstikka i januar, tilbød Stabekk videregående skole Bjørn gratis undervisning på eget initiativ - noe Bærum kommune hittil har avslått.

I en periode hadde faren selv hjemmeundervisning med Bjørn i matte, men nå må 12-åringen være fysisk til stede i mattetimene på skolen - selv om skolen erkjenner at den ikke har lærere som er flinke nok til å undervise Bjørn i matte.

- I denne spesielle saken har ingen av skolens lærere kompetanse til å tilrettelegge undervisningen og å følge opp eleven, skriver kommunalsjef Solveig Juel i et brev til Fylkesmannen.

Invitert til Solhjells kontor

Faren har søkt om å få undervisning på høyere nivå og saken har vært behandlet både i storting og regjering - uten at det har hjulpet Bjørn. I januar ble både Bjørn og broren Tor invitert til kunnskapsminister Bård Vegar Solhjells kontor.

- Det er viktig at faglig sterke elever får undervisning på sitt nivå, slik at de får utfordringer og ikke mer av de samme oppgavene de allerede kan. Da blir de skolelei, sa Solhjell til Budstikka 22. januar.

Støtte fra Barneombudet

Nestleder Knut Haanes hos Barneombudet understreker at også flinke elever har krav på tilpasset opplæring.

- Det er mange elever som ikke får den opplæringen de har krav på. Det er mange elever med lærevansker som ikke får det de har krav på av tilpasset opplæring. Så er det noen elever i den andre enden av skalaen som kjeder seg på skolen, og ikke får den opplæringen som gir dem nok utfordringer fordi de faktisk ligger foran gjennomsnittet, sier Haanes.

Han slår fast at opplæringsloven også gjelder for de særlig begavede elevene.

- Opplæringsloven sier at alle elever skal ha en undervisningssituasjon som de utvikler seg i. Det gjelder både de svake og de sterke elevene. Så har vi barnekonvensjonen som sier at alle har rett på god opplæring og alle har rett til å utvikle seg i tråd med evner og anlegg, utdyper Haanes.

Åpner for løsning

Rektor ved skolen vil ikke kommentere saken, og viser til Kommunalsjefen i Bærum. Fungerende kommunalsjef Øyvind Wee mener tilbudet til Bjørn er godt nok og at kommunen har gjort det som er mulig innenfor grunnskolens ramme. Nå åpner han likevel for at Bjørn skal få lære matte på sitt nivå.

- Vi har satt i gang et arbeid videre med Stabekk videregående skole for å se om vi på en frivillig måte kan få i gang et samarbeid slik at Bjørn kan få undervisning på videregående skole, sier fungerende kommunalsjef i Bærum kommune, Øyvind Wee.

På spørsmål om hva som skal til for å gjøre Bjørns skoledag bedre, viser han fram pensumet fra videregående, og svarer:

- Jeg skulle ønske at jeg kunne ta med denne boken og holdt på med den i timene. Og at jeg hadde en lærer som kunne undervise meg.