Colorado elven forsyner områdene fra Colorado via Arizona, Nevada og California til Mexico med ferskvann. Ved utløpet i Californiabukten hender det stadig oftere at elven er helt tørr. (Foto: Wikimedia Commons)
Colorado elven forsyner områdene fra Colorado via Arizona, Nevada og California til Mexico med ferskvann. Ved utløpet i Californiabukten hender det stadig oftere at elven er helt tørr. (Foto: Wikimedia Commons)

Verdens elver tørker opp

Elvene som forsyner store deler av verden med ferskvann er krympet drastisk de siste 50 årene.

Amerikanske forskere har undersøkt vannmengden ved utløpet av mer en 900 elver verden over. Fra Den gule flod i Kina, via Ganges i India, og til Colorado-elven i USA viser målingene det samme.

Dersom breene i Himalaya tørker ut samtidig som monsunregnet
  forsvinner forsvinner ferskvannet til store deler av Asias befolkning.
  (Foto: Tomas Bertelsen / Scanpix)
Dersom breene i Himalaya tørker ut samtidig som monsunregnet forsvinner forsvinner ferskvannet til store deler av Asias befolkning. (Foto: Tomas Bertelsen / Scanpix)

Vannmengden er drastisk redusert i perioden 1954 til 2004.

Skyldes klimaendringene

Mye av reduksjonen skyldes oppdemming og at vannet ledes bort til jordbruksområder. Men hovedgrunnen til nedgangen mener forskerne er at de globale klimaendringene endrer nedbørsmønsteret og fører til høyere fordamping.

Unntak

Elvene i Arktis har økt vannmengden i perioden, og det samme har elvene som får vannet sitt fra isbreene i Himalaya. Begge steder skyldes økningen at det smelter mer is.

I artikkelen sin advarer forskerne om at minkende ferskvannsressurser vil få dramatiske konsekvenser for den stadig økende folkemengden på kloden.

Konsekvensene av at isen smelter både i Arktis, Antarktis og i Himalaya er hovedtema for klimakonferansen fredprisvinner Al Gore og utenriksminister Jonas Gahr Støre er verter for i Tromsø 28. april.

Les mer: Støre og Al Gore skal vekke verden

Les også: Rekordtørke i USA

Kilde: BBC