Søndag var det full stans i togtrafikken vest for Oslo - for tredje gang på en uke. En kjøreledning falt ned, og titusenvis av togpassasjerer måtte på nytt vente i uvisshet på neste tog. Om det kommer.

Rammet

Nestlederen i Stortingets samferdselskomité, Borghild Tenden, havnet midt i kaoset da hun kom reisende fra Venstres landsmøte. Hun mener samferdselsministeren forholder seg passiv til problemene.

- Hver gang jeg tar dette opp med samferdselsministeren, sier hun at hun skal innkalle Jernbaneverket og NSB til møter. Jeg vet ikke hva som kommer ut av de møtene. Foreløpig er det ingen ting, sier Borghild Tenden.

Igjen og igjen

Søndagens hendelse var den tredje på én uke. Mandag sto togene i et halvt døgn da kjøreledninger ble revet ned ved Nationaltheatret, på Skøyen og i Oslotunnelen. Torsdag stoppet togtrafikken i fem timer etter at lignende problemer oppsto ved Bestum og Sandvika.