Line1OK
Line1OK

Voldtatt på barnehjem

Mindreårige Line ble voldtatt av en jevnaldrende gutt på et barnehjem. Se hele intervjuet med henne her.

Mindreårige overgrepsofre plasseres på samme barnevernsinstitusjoner som overgripere. Overgrepene skjer oftest om natten, når institusjonene er tynnest bemannet. Line ble voldtatt på et barnehjem i Bergen. Hendelsen ble dysset ned av ledelsen.

- Jeg ble voldtatt av en utlending som kom inn midt på natten. Han begynte å dra av meg klærne og tvang seg til sex, fortelle Line.

TV 2 Nyhetene har i flere dager fokusert på problemstillingen: Mindreårige som forgriper seg på mindreårige.

Se hele intervjuet lenger nede i saken

Sterke reaksjoner

Det har kommet kraftige reaksjoner fra flere hold. Hvert tredje seksuelle overgrep er utført mellom mindreårige. Et av hovedproblemene er tabuet som gjør at disse sakene ikke kommer til overflaten.

Dermed får verken overgriper eller offer nødvendig hjelp - eller så kommer hjelpen for sent. Mangel på kunnskap om problemet, både blant foreldre og fagfolk innen helsevesenet, barnehage og skolesektoren, er påfallende.

Har du opplevd eller kjenner noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barnevernet? Ring TV 2-reporter Haakon Eliassen på 02255 eller e-post til hei@tv2.no

Se hele intervjuet med Line her.

- Ingen trygghet

På barnehjemmet i Bergen bodde 15 år gamle Line sammen med 7-8 andre mindreårige. Her skulle ungdommene bo i trygge omgivelser. Men om natten var det kun en eldre kvinnelig ansatt på jobb. Og det var ikke nok til å passe på Line.

- Det er veldig alvorlig, i alle fall når du bor på et barnehjem skal du bli beskyttet, det ble jeg ikke. De ansatte virket redd for å gripe inn.

- Hvorfor?

- De var sikkert redd og ville dysse det ned på en måte. Det forteller Line, som er en ung tobarnsmor i dag. Hun beskriver overgrepet og at hun varslet ledelsen, men at saken ikke ble fulgt opp slik hun ønsket.

Forhindret overgrep og selvdrap

I dag finnes det ingen krav til minstebemanning på barnevernsinstitusjonene om natten.

- Det er primært sen kveld eller natt overgrep skjer, for det er den mest sårbare tiden og da er minst bemannet rundt om på barnevernstiltakene. Vi har hatt både overgrepsforsøk og selvdrapforsøk, som er blitt forhindret av nattevakter, sier Bjarte Gripnar, leder ved Bergen Akuttsenter. Denne institusjonen har 18 plasser.

Barnevernsinstitusjonene har ett hovedformål - å ivareta barn. Men økonomien setter grenser - og begrenser bemanningen. I regelverket heter det kun at: "Institusjonen skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift". I motsetning til eksempelvis barnehager, er det ingen klare krav til bemanning.

Ønsker forskrift

- Jeg tror løsningen, i alle fall som kan bidra til å gjøre det enda tryggere, er at departementet lager en forskrift, at det skal være våkne nattevakter på barnevernstiltakene og spesielt og særskilt er det viktig på akuttiltakene, sier Gripnar til TV 2 Nyhetene.

Gripnar en av flere som sloss for å få forskriftsfestet kravene til bemanning. Han har flere ganger tatt til orde for dette - men uten å få gehør hos myndighetene.

Se Hele intervjuet med Line her:

304001

Plasseres sammen

Flere fagfolk mener det er uheldig at unge overgripere plasseres på institusjoner, ofte sammen med ofre for seksuelle overgrep:

- I Norge har vi ingen spesialinstitusjoner fro barn som har begått overgrep, i Sverige har de hatt det over 10 år.

- Hvorfor bør vi ha det?

- Fordi det å plassere barn med en overgripende atferd på barnevernsinstitusjoner der det er barn som har vært utsatt for overgrep, er ikke bra.

- Det var pinlig

- Det er gått noen år siden hendelsene, hvordan har du det i dag?

- Jeg føler at jeg er ferdig med det, sier Line, som ikke er bitter.

- Fikk du hjelp, den gang?

- Nei, jeg fikk ingen hjelp. Jeg fortalte det nesten ikke til noen.

- Du fortalte til ledelsen ved barnehjemmet?

- Og de gjorde ingenting. Tror egentlig at de synes det var pinlig at de ikke klarte å beskytte barna som bodde der, avslutter Line.