melanotan-1
melanotan-1

Stanset salget av Barbie-dop

- For å slippe flere henvendelser fra media, sier firmaet som har solgt farlige stoffet til flere tusen nordmenn. Nå blir firmaet etterforsket av myndighetene i Estland.

I kveldens program satte TV 2 hjelper deg fokus på nettstedet Solvaria, som siden 2007 har solgt det ulovlige stoffet Melanotan til nordmenn.

- Dette er skruppelløst hasardspill med ungdoms liv og helse, samtidig som man tar pengene deres, sier hudlege Jon Langeland til TV 2 hjelper deg.

- Heksejakt
Nettsiden drives av det norskeide firmaet Exactgruppen, som hevder at de nå har avsluttet salget av Melanotan.

- Salget av Melanotan er avsluttet, og det blir ikke aktuelt for oss med salg igjen for å slippe flere henvendelser fra media i fremtiden, skriver firmaet i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Til sine kunder forklarer Solvaria salgsstoppen med det de kaller en heksejakt. - Vi har valgt å stoppe salget av Melanotan til norske brukere etter en heksejakt uten like fra norske medier, skriver firmaet i en e-post til kunder.

melanotan 2

Størst i Skandinavia
Firmaet, som eies av en bergenser, har siden 2007 solgt Melanotan fra sin base i Estland. Firmaet sa før de stanset salget at de var størst i Skandinavia.

- Vi har solgt over 11.000 enheter, fortalte firmaet TV 2 hjelper deg.

Den kjente hudlegen Jon Langeland reagerer sterkt på Solvarias salg. - Dette er skruppelløst hasardspill med ungdoms liv og helse, samtidig som man tar pengene deres, sier Langeland i tv-reportasjen.

Mange bivirkninger
Melanotan skal gjøre deg brun uten at du er i sola, men tidligere brukere forteller om lite hyggelige bivirkninger. Bivirkninger som kvalme, diaré, flere føflekker, hodepine, og pigmentflekker.

Det medisinske tidsskriftet BMJ knytter også stoffet til begynnende føflekkreft hos to pasienter.

Fortalte ikke om bivirkninger
Solvaria har verken på sine nettsider eller i sin reklame fortalt om de negative bivirkningene. Isteden påstår de at Melanotan kan gjøre deg immun mot hud- og føflekkreft.

- Dette er å villede forbrukerne, sier direktør Gro Ramsten Wesenberg i Statens legemiddelverk.

Solvaria vil ikke svare på hvorfor de ikke har fortalt kundene sine om de negative bivirkningene. - Vi har ikke flere kommentarer. Dette begrunner vi med at salget av Melanotan er avsluttet, svarte Solvaria i en e-post som TV 2 hjelper deg fikk to dager før reportasjen gikk på luften.

Etterforskes av estisk politi
- Vi har ingen som helst virksomhet i Norge da lager og medarbeidere befinner seg i Estland. Vi bryter således ingen norske lover ved å selge dette produktet, har Solvaria skrevet i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Ifølge det estiske legemiddelverket bryter firmaet estiske lover. - Vi har nå sendt saken videre til politiet som nå vil etterforske saken, sier sjefsinspektør Hille Kask i det estiske legemiddelverket til TV 2 hjelper deg.

TV 2 oppsøkte firmaet i Estland
Hele tv-reportasjen han du se i videovinduet øverst i denne saken. Der kan du blant annet se hva som skjedde da TV 2 hjelper deg oppsøkte firmaet i Estland.