skatt333 (Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX)
skatt333 (Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX)

Slik unngår du skattesmellen

Skattekortet ditt for 2009 er beregnet ut ifra det høye rentenivået i 2008. Endrer du ikke skattekort, kan du gå på en solid skattesmell i 2010.

- Opplysningene på årets skattekort baserer seg på siste ligning, sier forbrukerøkonom Ellen Dokk Holm i Postbanken. De som særlig bør sjekke at de betaler riktig i skatt er dem som har mye lån og som nå kanskje trekkes for lite i skatt. Det gjelder også dem som har mye renteinntekter fra høye sparebeløp, nå kan det være at de trekkes for mye i skatt.

De fleste har fått med seg at det har skjedd store endringer i verdensøkonomien de siste månedene. Rentenivået er betydelig endret, også i Norge.

Unngå restskatt
Har du boliglån, er beregningene i skattekortet basert på at du skal ha fradrag for renteutgifter. Ettersom rentenivået nå er betydelig lavere enn det var i 2008, vil skattefradraget bli mindre. Ergo står du i fare for å måtte betale restskatt om du ikke endrer skattekortet.

- La oss ta et eksempel. Forutsetninger: Lånet er på 1 million kroner og gjennomsnittlig lånerente i 2009 blir 4 prosentpoeng lavere enn den var i 2008. Dette betyr at du i 2008 betalte 40.000 kroner mer i renteutgifter enn det som antageligvis blir renteutgiftene i år. Med 28% fradrag for renteutgiftene sitter du igjen med en differanse i reduserte renteutgifter på 11 200 kroner, noe som tilsier at du skal betale rundt 1000 kroner ekstra i måneden for å unngå restskatt.

Penger på bok
Har du mye penger på bok, kan det være at du nå betaler for mye skatt. Når rentene faller, får du lavere renteinntekter. Og ettersom skattekortet er basert på forventede renteinntekter slik situasjonen så ut høsten 2008, kan beregningene være feil.

- Men det eneste du risikerer er penger igjen på skatten. Det er jo en form for sparing, det også, sier Dokk Holm.

Bytt skattekort!
Å endre skattekortet er enkelt. Dette kan man gjøre selv på nettet .

-Når man skal endre skattekortet, må man legge inn hva man har mottatt i lønn så langt i år, samt hva man har betalt i skatt hittil i år. Videre må man fylle inn hvor mye gjeldsrenter man kommer til å få i 2009. Hva man har mottatt i lønn og betalt i skatt hittil i år, finnes på siste lønnsslipp.

ellen_dokk_holm_nedlast
ellen_dokk_holm_nedlast

Se det siste renteendringsbrevet fra banken for å finne de renteutgiftene man skal betale. Hvis forventede renteutgifter er lavere enn det Skatteetaten har anslått, vil man få restskatt i 2010. For å unngå dette kan man øke skatteprosenten ved å be om nytt skattekort. Alternativt kan man be arbeidsgiver om å trekke mer i lønn, forklarer Postbankens forbrukerøkonom.

-Husk at man trenger pinkodene som ble tilsendt av skatteetaten ved nyttårstider for å kunne bruke disse nettsidene. Dette er de samme kodene som du benytter ved innlevering av selvangivelsen!