Advokat Marius Reikerås representerte dykkerne organisert i Nordsjødykker Alliansen. Nå krever han 15 millioner i salær fra Tingretten. (Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX)
Advokat Marius Reikerås representerte dykkerne organisert i Nordsjødykker Alliansen. Nå krever han 15 millioner i salær fra Tingretten. (Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX)

Kan miste advokatlisens etter underslag

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vil ta bevillingen fra den profilerte bergensadvokaten Marius Reikerås.

I en knusende rapport slår rådet fast at advokaten urettmessig har mottatt to millioner kroner fra en alderdomssvekket mann.

Overførte 2 millioner

I 2003 engasjerte en tidligere bergensreder den profilerte advokaten Marius Reikerås for å få hjelp i flere skattesaker mot staten. Deretter startet en rekke pengeoverføringer fra den eldre mannen på nærmere to millioner kroner. I flere tilfeller tok den gamle skipsrederen ut flere hundre tusen kroner i kontanter som han leverte til Reikerås.

Kontansummene var totalt på hele 775.000 kroner. Ikke for noen av utbetalingene finnes det ifølge tilsynsrådet skriftlige avtaler, og beløpene ble de samme årene ikke nevnt i advokatens selvangivelse.

Oppdaget av familien

Pengesummene ble kjent da familien til den gamle rederen skulle hjelpe ham med å kjøpe aldersbolig, og oppdaget at det manglet penger på kontoene hans.

Reikerås nektet først for flere av utbetalingene, men betalte etter hvert tilbake én million kroner. I Bergen tingrett ble Reikerås i februar dømt til å betale tilbake ytterligere 1,3 millioner kroner, pluss saksomkostninger.

- Uskikket som advokat

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet konkluderte denne uken med at Reikerås er uskikket til å drive advokatvirksomhet, og bør miste advokatbevillingen.

I vedtaket står det blant annet: «Styret legger til grunn av Reikerås opprinnelig benektet å ha mottatt flere av beløpene. (...) Forholdet er desto mer alvorlig ved at vedkommende er en gammel og alderdomssvekket mann, noe også advokat Reikerås må ha forstått.»

- Tråkker på mine rettigheter

- For det første finner jeg det svært beklagelig og kritikkverdig at dette vedtaket ble formidlet meg mens jeg er i en begravelse. I tillegg blir vedtaket formidlet av TV 2 og ikke av tilsynsrådet, sier Marius Reikerås til TV 2.

Reikerås varsler at kampen for å fortsette som advokat langt fra er over.

- Tilsynsrådet anbefaler at du skal miste bevillingen. Hva skal du gjøre da?

- Det er det jo det sentrale spørsmålet her. Jeg er en menneskerettighetsadvokat som kjemper for folks menneskerettigheter i dette landet. Jeg kjemper blant annet for nordsjødykkerne. Her er det slik at jeg mener at tilsynsrådet tråkker ganske graverende på mine menneskerettigheter. Det er det jeg kommer til å forfølge i rettsapparatet, sier han.

Etterforskes for bedrageri

Reikerås er også under politietterforskning for bedrageri og økonomisk utroskap i denne saken.

Advokaten fører en injuriesak på vegne av Nordsjødykkeralliansen mot TV 2. Dom i den saken faller i neste uke.