Nærings  og handelsminister Sylvia Brustad.  (Foto: Tore Meek/SCANPIX)
Nærings og handelsminister Sylvia Brustad. (Foto: Tore Meek/SCANPIX)

- Dette handler ikke om Røkke

Næringsminister Sylvia Brustad avviser at Aker-saken handler om personen Kjell Inge Røkke.

Regjeringen har ikke gitt opp å få omgjort overføringen av flere selskaper fra Aker Til Aker Solutions, der Staten er deleier.

- Det er dialog mellom eierne. Det er en ting vi er opptatt av: Det er å få saken inn for generalforsamlingen, og det vil jeg tro også er i selskapets interesse, sier næringsminister Sylvia Brustad tirsdag kveld.

Aker fikk ikke full støtte

Brustad sier hun har notert seg at ikke alle gjennomgangene Aker ASA har fått gjennomført, peker i Akers retning.

- Jeg har merket meg med interesse at et av advokatfirmaene som Aker har brukt, har konkludert med at lånet burde ha vært brakt inn for generalforsamlingen, sier Brustad.

- Den andre delen av saken er det som gjelder verdifastsetting. Jeg kan ikke i dag si hva som er riktig, sier næringsministeren og viser til at eksterne selskaper er leid inn for å fastsette verdien av selskapene.

Ikke personlig

Akers styreleder Kjell Inge Røkke ble i 2005 straffedømt for korrupsjon.

- Bør regjeringen ta hensyn til et kriminelt rulleblad når en velger sine forretningspartnere?

- Dette handler ikke om personen Kjell Inge Røkke. Dette handler om at det har foregått noen transaksjoner som mange har satt spørsmålstegn ved. Da er vi opptatt av at det blir brakt klarhet i. Vi har dialog med eierne i denne saken, og vi er svært opptatt av å finne en løsning.