Jens Stoltenberg og Kjell Inge Røkke under «Aker dagen» 2.april. «Aker dagen» skal gi innblikk i industriens muligheter, miljøutfordringer og forhold som påvirker arbeidsplasser (Foto: TV 2)
Jens Stoltenberg og Kjell Inge Røkke under «Aker dagen» 2.april. «Aker dagen» skal gi innblikk i industriens muligheter, miljøutfordringer og forhold som påvirker arbeidsplasser (Foto: TV 2)

Jens gikk god for Røkke-transaksjonene

Hittil upubliserte TV-bilder viser statsministeren som fikk spørsmål om de omstridte Aker-transaksjonene. Se intervjuet her.

Det var under «Aker-dagen» 2.april at statsminister Jens Stoltenberg gikk god for transaksjonene. På dette tidspunktet var de omstridte transaksjonene offentlig kjent. Markedet reagerte negativt og statsministeren ble konfrontert direkte: En journalist fra Dagens Næringsliv stilte følgende spørsmål til statsministeren: - Føler du at Røkke overfører mye av risikoen til staten gjennom å overføre så mange selskaper til Aker Solution, som staten er eier i? <