Kreft_680
Kreft_680

- Pasientene må bli tatt på alvor

Det mener Kreftforeningen som vil høyne kreftkompetansen hos fastlegene.

Én av tre får kreft i løpet av livet. Dette er skremmende tall og derfor er det viktig å oppdage kreft på et tidlig tidspunkt.

Går du til fastlegen din er det ikke alltid at kreft oppdages. Nå vil Kreftforeningen at kompetansen hos fastlegen skal økes.

- Vi får henvendelser flere ganger i uken fra pasienter som ikke er fornøyd med fastlegen sin, sier Ole Alexander Opdalshei, fungerende generalsekretær i Kreftforeningen. Hvis det går for lang tid før det oppdages en kreftdiagnose, kan dette være til stor skade for pasienten. - Nå må vi heve kompetansen hos fastlegene, sier Opdalshei til God morgen Norge.

Se innslag fra sendingen øverst:

Har selv feiltolket symptomer

Jan Emil Kristoffersen fra Legeforeningen sier det er vanskelig å stille en kreftdiagnose. En fastlege oppdager i gjennomsnitt ca. 6 krefttilfeller per år. - Jeg har selv jobbet som fastlege og har feiltolket symptomer og ikke hatt god nok dialog med pasienter. Er man i tvil om et symptom, bør man tilkalle pasienten en gang til for å ta nye prøver, sier Kristoffersen.

- Det viktigste er at pasienten blir tatt på alvor. Det er veldig alvorlig for de pasientene som kommer for sent og ikke får startet behandling tidsnok, sier Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.

Fastlegenes kunnskap om kreft bør bli bedre

Kreftforeningen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet ser på mulighetene for å styrke fastlegenes kunnskap om kreftsykdom i lys av at antallet krefttilfeller forventes å øke fremover. Tidlig diagnose er avgjørende for å kunne behandle kreftsykdom på mest effektive måte. Det er viktig at fastlegene raskt kan identifisere symptomer på kreftsykdom, gjennomføre nødvendige og anbefalte undersøkelser og henvise til riktig instans i spesialisthelsetjenesten. Henvisningen må inneholde fullstendige opplysninger der en eventuell mistanke om kreft må komme klart fram, slik at unødvendig ventetid på utredning, diagnostikk og behandling i spesialisthelsetjenesten unngås.

Innspill til helseministeren

Kreftforeningen har sendt et innspill til helseministeren. Her er noen av punktene de ønsker å belyse.

*Kompetansehøyning på kreft er nødvendig.

*Tidlig diagnose er viktig for å kunne starte kreftbehandling så tidlig som mulig, og ha større sjanser for at kreften kan kureres.

* Å identifisere kreftsymptomer er en stor utfordring for fastlegen, som hvert år møter et stort antall pasienter med mange ulike symptomer der de fleste tilfellene ikke er alvorlig sykdom.

* Kreftforeningen ser at kommunikasjonen mellom behandlende lege på sykehuset og fastlegen ofte svikter med dagens system. Det er viktig å gjøre pasienten så trygg som mulig tidlig i møtet med helsevesenet. Pasienten må bli godt informert om hva som skal skje fremover: hvor prøvene sendes, hva de skal testes for, når pasienten kan vente seg et svar og hva pasienten skal gjøre i mellomtiden. En trygg pasient trenger mindre oppfølging enn en utrygg pasient.

*Henvisningen fra fastlegen må inneholde fullstendige opplysninger der en eventuell mistanke om kreft må komme klart fram, slik at man unngår unødvendig ventetid på utredning, diagnostikk og behandling i spesialisthelsetjenesten.

*Alle som får kreft skal få lik behandling av god kvalitet uavhengig av bosted og økonomi.

Vi du vite mer om kreft kan du gå inn her:Kreftforeningen.no