Korallrevene er livsgrunnlaget for nesten alt liv i havet.
Korallrevene er livsgrunnlaget for nesten alt liv i havet.

Kan bli massedød i havet

Ny, sjokkerende forskning slår fast at havet er i ferd med å bli surere enn på de siste 55 millioner år. En masseutryddelse kan være et faktum innen 40 år.

Verdenshavene blir stadig surere, og årsaken henger tett sammen med de CO2-utslippene vi mennesker er ansvarlige for.

At havene blir surere, er ingen nyhet. Men ny forskning har sjokkert marinbiologer over hele verden, for forsuringen går ti ganger raskere enn man først trodde.

Livsbetingelsene kan ødelegges for tusenvis av arter - og nå snakker forskerne om forsuringen som «det andre store klimaproblemet».

Se reportasje i videovinduet øverst.

Mulig masseutryddelse

Like utenfor Norskekysten finner vi verdens største samling dypvannskoraller. Dette er gyteplass og matfat for tusenvis av arter. Hele økosystemet i havet er avhengig av småorganismene her, som krill, plankton, og koraller.

Jan Helge Fosså, marinbiolog ved Havforskningsinstituttet (Foto: TV 2)
Jan Helge Fosså, marinbiolog ved Havforskningsinstituttet (Foto: TV 2)
Men nå tror forskerne at vi står overfor en masseutryddelse - kanskje allerede innen 40 år. Og verst står det til utenfor norskekysten og i Barentshavet.

Marinbiolog ved Havforskningsinstituttet, Jan Helge Fosså, er dyster i sine uttalelser.

- De marine kjemikerne er helt sikre på forurensningen. Selv om man i dag stopper utslippene, vil forsuringen fortsette, forteller han til TV 2.

- Fullstendig ute av kontroll

Mens forskerne strides om hvilke konsekvenser den globale oppvarmingen vil ha for klimaet og naturen i fremtiden, er forsuringen av havet langt mer deterministisk. Selv om man ikke vet langtidseffektene av at mangfoldet svekkes i havet, er man helt sikker på at alt liv i havet vil påvirkes.

Korallrevene er livsgrunnlaget for nesten alt liv i havet.
Korallrevene er livsgrunnlaget for nesten alt liv i havet.
- Det går veldig fort, fortere enn man trodde for litt siden. Da vi så liknende tilstander for 55 millioner år siden oppstod det massedød i havene. Hvis man skal si det litt uvitenskapelig, så er dette helt forferdelig og fullstendig ute av kontroll, sier Fosså.

Livsgrunnlaget forringes

Havet er altså allerede på god vei til å bli surere enn det har vært på 55 millioner år. Av våre CO2-utslipp tas omtrent en tredel opp i verdenshavene.

CO2 reagerer med vann, og danner blant annet karbonsyre. Nå er surhetsgraden i ferd med å bli så sterk at selve livsbetingelsene kan ødelegges for en stor del av livet i havet.

Kalken vil løses opp

Et av de største problemene er at mange av de minste organismene danner skjell eller skall av kalk. Og kalken får de fra verdens korallrev.

Krepsdyrene er spesielt utsatt for surt vann.
Krepsdyrene er spesielt utsatt for surt vann.
Men snart blir havet så surt at kalken løses opp, og da kan titusenvis av skalldyrarter, skjell, snegler og andre dø ut. Av skalldyr alene finnes det i havene 52.000 ulike arter.

Også andre dyr lenger opp i næringskjeden kan få store problemer.

Dødt hav

Leder av Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, er svært oppbrakt over havets fremtid.

- Vi kan utrydde alt liv i havet som vi kjenner det i dag ved å trekke bunnen ut av havets økosystemer. De minste organismene som koraller og plankton kan forsvinne, og da er havet som vi kjenner det, dødt.

Det amerikanske vitenskapsakademiet tok 25.000 vannprøver over åtte år. I november i fjor var konklusjonen klar: Forsuringen går ti ganger raskere enn det man først trodde.

Dermed vil økosystemene trolig rammes hardere og endres fortere enn da dinosaurene døde ut.

Matmangel

Det britiske forskningsrådet tror en betydelig del av verdens havbruks- og fiskerinæring kan gå tapt for alltid.

- Millioner av mennesker vil miste tilgangen på mat, advarer Fosså. - Dette er et skrekkscenario som man dessverre må begynne å tenke på. Det er uendelig trist å se hvordan vi har stelt oss her på jorden.

Surt hav: Desto nærmere polene man kommer, jo surere blir vannet.
Surt hav: Desto nærmere polene man kommer, jo surere blir vannet.