(Foto: Bertinussen, Rune S./SCANPIX)
(Foto: Bertinussen, Rune S./SCANPIX)

- Psykiske lidelser er ikke ensbetydende med vold og drap

Norsk Psykologforening advarer mot å stemple alle med psykiske lidelser som potensielle drapsmenn.

Det brutale trippeldrapet i Tomasjordvegen har rystet Tromsø og resten av landet, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Mandag gikk helseminister Bjarne Håkon Hanssen ut og krevde full granskning fra Helsetilsynet. Også lederen i Stortingets helsekomité, Harald Nesvik (Frp), ønsker en gjennomgang etter drapet.

- Etter disse episodene går vi alltid inn og får tilsynssak ut ifra den spesifikke episoden. Men det man ofte glemmer, er at samfunnet også har behov for en sikkerhet mot disse personene, som både kan være voldelige og farlige, sier Nesvik.

Advarer mot heksejakt

Norsk Psykologforening advarer nå mot en heksejakt på det psykiske helsevesenet.

- Det finnes ingen holdepunkter for å hevde at alvorlige psykiske lidelser er ensbetydende med vold og drap, sier president i Norsk Psykologforening Tor Levin Hofgaard.

Han viser til statistikk fra SSB som viser at det ofte trekkes konklusjoner på grunnlag av enkelttilfeller når det gjelder drap foregått av psykisk syke. I 2008 var to av 29 drap utført av folk i en akutt fase av en alvorlig lidelse. I 2007 var det ett, i 2003-2006 har det vært to hvert år.

- Også tilsynserfaringene til Statens helsetilsyn slår sprekker i myten om «den farlige psykisk syke», fortsetter Hofgaard.

I en rapport til Sosial og Helsedirektoratet i 2006 konkluderer tilsynet: «Våre registreringssystemer gir ikke grunnlag for å fastslå at psykiatriske pasienter i særlig stor grad kan knyttes til alvorlige hendelser. Enkeltsakene har imidlertid stor gjennomslagskraft i media og kan få meget dramatiske følger for de involvere».

Avviser krav om mer tvang og isolasjon

Hofgaard representerer den største akademiske faggruppen innen psykisk helsevern. Han er oppgitt over krav fra enkeltpolitikere, politiet og andre fagfolk som ønsker tvang og langvarig sykehusbehandling langt vekk fra befolkningssentra.

- Dette lyder som et ekko fra den gamle asyltiden, sier Hofgaard som ikke ønsker mer tvang og isolasjon i behandlingen.

Norsk Psykologforening mener det er viktigere å legge til rette for tidligere hjelp med lav terskel for å i mange tilfeller kunne avverge dramatisk symptomutvikling.

- Det vil imidlertid være helt avgjørende for et godt liv og for å forhindre ny sykdomsutvikling at de med de alvorligste lidelsene får god behandling etter en innleggelse og at det legges til rette med bolig, opplæring/arbeid og sosialt nettverk, sier Hofgaard.

Stigmatisering

I ytterste konsekvens fører det å bruke psykiske diagnoser som svar på komplekse problemer til en stigmatisering av en allerede vanskeligstilt gruppe, mener Norsk Psykologforening.

Og frykter at dette kan gi en høyere terskel for å oppsøke hjelp for dem som har plager og deres pårørende.

- Det kan forhindre at vi når fram med tidlig hjelp til dem som trenger det, sier Hofgaard.

Psykisk forhistorie

Den 38 år gamle mannen som søndag drepte tre personer i Tomasjordvegen, blir av politiet beskrevet som en person med en psykisk forhistorie. Så sent som i august 2008 var han innlagt på Åsgård sykehus i Tromsø.

Mannen har vært for syk til å kunne avhøres av politiet.