Kunnskapsminster Bård Vegar Solhjell (SV) foreslår å legge ned alternative privatskoler.  (Foto: SCANPIX/SCANPIX)
Kunnskapsminster Bård Vegar Solhjell (SV) foreslår å legge ned alternative privatskoler. (Foto: SCANPIX/SCANPIX)

Solhjell: - Sterkt skeptisk til private skoler

Kan ramme Steinerskolen og en rekke grendeskoler.

SV foreslår å stenge privatskoler her i landet. Et flertall på SVs landsmøte gikk i dag inn for å avvikle alternative, private skoler.

Partiet vil heller satse på alternativ pedagogikk i offentlig regi.

Dette kan ramme skoler som for eksempel Steinerskolen og Montessoriskolen, i tillegg til grendeskoler rundt om i hele landet.

Ordknapp Solhjell

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sier til tv2nyhetene.no at SV er sterkt skeptisk til private skoler.

- Dagens politikk ligger fast, men SV har vedtatt et program for neste Stortingsperiode, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell til tv2nyhetene.no.

- Betyr dette at dere vil kjempe for at disse skolene ikke skal fortsette å kunne drive i neste stortingsperiode?

- Det betyr at dagens politikk ligger fast fra regjeringen. SV mener det bør være innenfor en offentlig ramme at alternativer som for eksempel Steinerskolen skal tilbys.

- En rekke grendeskoler drives i dag innenfor disse pedagogiske retningene. Betyr dette at Sv vil legge ned en rekke grendeskoler?

- Nei, skolene er nødvendige fordi barna går der. Men vi er skeptisk til private skoler, ikke minst religiøse privatskoler. Det skal være en offentlig ramme, sier Solhjell.

Følg SVs landsmøte direkte her fra klokken 13

- En trussel

Talsperson i Miljøpartiet De Grønne Sondre Båtstrand mener SV ikke skjønner verdien av pedagogiske alternativer.

- En direkte trussel mot Steiner- og Montesorriskolene, og det pedagogiske mangfoldet, sier Båtstrand en en pressemelding.

Han mener skoler basert på alternativ pedagogikk viser at elever fungerer godt med helt andre vilkår enn de den offentlige skolen byr på, enten det gjelder ansvar for egen læring eller vurdering.

- Friskolene representerer viktige alternativer utenfor den statlige pedagogikken, og foreldre og lærere som ønsker pedagogiske alternativer skal få oppmuntring, veiledning og økonomisk støtte på linje med det offentlige skoleverket, mener Båtstrand.