Partileder i SV Kristin Halvorsen under landsmøtet til partiet i Bergen.  (Foto: SCANPIX/SCANPIX)
Partileder i SV Kristin Halvorsen under landsmøtet til partiet i Bergen. (Foto: SCANPIX/SCANPIX)

SV vil avvikle alternative skoler

SV går inn for å legge ned alle skoler som utgjør et pedagogisk og religiøst alternativ.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forslaget ble vedtatt på partiets landsmøte i Bergen søndag formiddag.

Kun offentlig skole

SVs nye partiprogram slår fast at barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen. På sikt vil derfor partiet legge ned alle skoler som utgjør et pedagogisk og religiøst alternativ.

Vedtaket er i strid med den nåværende regjeringens politikk og med et bredt forlik med Stortinget som sikret fremtiden for private alternativ til den offentlige skolen.

Flertallet i landsstyret ønsket at SVs nåværende politikk med krav om strengere retningslinjer og kontroll med religiøse og pedagogiske alternativer, skulle føres videre, men landsmøtet valgte å skjerpe tonen.

Solhjell sier at vedtaket ikke betyr at SV sier nei til Steinerskoler og andre pedagogiske alternativ, men han understreket gang på gang da han ble spurt hva vedtaket egentlig betyr, at det skal skje innenfor offentlige rammer.

- Vi er skeptis til private skoler, ikke minst religiøse privatskoler. Det skal være en offentlig ramme, sier Solhjell.

Vil frata støtte

Landsmøtet i SV har også vedtatt å ta statsstøtten fra organisasjoner som benytter seg av unntaksretten i likestillingsloven og diskriminerer ved ansettelse.

SV venter med å ta beslutning om et prøveprosjekt med utdeling av gratis heroin. Landsmøtet vedtok i dag at partiet ikke skal vurdere spørsmålet om et begrenset forsøk med utdeling av heroin nå. Regjeringspartiet bestemte seg for å vente på hva heroinutvalget under ledelse av Thorvald Stoltenberg kommer fram til.

Ikke til staten

Det er svært mange lærere som er delegater på SVs landsmøte. Spørsmålet om å overføre forhandlingsansvaret for lærerne fra kommunene til staten var oppe til avstemning, men ble ikke tatt inn i det nye partiprogrammet. SV mener dermed fortsatt at det er kommunene som skal forhandle med lærerne.

Beholder juryen

SV går inn for å beholde juryordningen i lagmannsretten. Et forslag om å innføre en utvidet meddomsrett der legdommerne er i flertall ble forkastet av landsmøtet.

Partiet mener derimot at legdommerne i meddomsretten bør trekkes fra folkeregisteret. De vil også sikre etniske minoriteter deltagelse i rettssystemet ved kvotering.

Landsmøtet i SV går også inn for at alle som blir født i Norge skal ha krav på statsborgerskap.