kollasje55timer (Foto: avlxyz (Flicr CC lisens),  timo_w2s (Flickr CC lisens), TV 2)
kollasje55timer (Foto: avlxyz (Flicr CC lisens), timo_w2s (Flickr CC lisens), TV 2)

Dette gir 55 timer samfunnsstraff

Selg stjålne tv-er, spark til en bil - eller en mann som ligger nede.

Tirsdag fortalte TV 2 om den grove voldsepisoden som førte til at gjerningsmannen ble dømt til samfunnsstraff i 55 timer.

Før jul ble 33 år gamle Abdalla Mohammed Abdi utsatt for grov vold midt på Oslos paradegate.

LES OGSÅ: Overlevde brutalt overfall

Den brutale voldshandlingen sjokkerte hele Norge, og aktor signaliserte streng straff.

Politiet krevde fengsel i seks måneder for den 26 år gamle norsk-somaliske gjerningsmannen, men fredag ble han dømt i Oslo tingrett til samfunnsstraff i 55 timer.

Se den oppsiktsvekkende voldsepisoden her:

278128

LES OGSÅ: Grov vold ga samfunnstraff

En gjennomgang av tidligere dommer som har gitt 55 timer samfunnsstraff, viser at det er langt mindre alvorlige forhold som gir en lignende straffeutmåling:

Solgte stjålne tv-apparater

I 2003 ble en 29 år gammel tidligere straffet mann dømt i Oslo tingrett for heleri av 35 tv-apparater til en verdi av vel 85 000 kroner.

Mannen, som var samboer og forsørget ett barn, var tidligere domfelt fem ganger, for heleri og grovt tyveri.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at aktor la ned påstand om 90 dagers ubetinget fengsel på grunnlag av domfellelse for grovt heleri.

Men retten kom til tiltalte skal domfelles for vanlig heleri og mente at samfunnsstraff ville være en passende reaksjon.

Sparket i vekterbil

I 2006 ble en tidligere straffet 22 år gammel mann dømt i Borgarting lagmannsrett for skadeverk, etter at han og to bekjente sparket til en vekterbil som tilhørte Hafslund Sikkerhet Bedrift AS.

Det var en vekter som benyttet bilen den aktuelle natten, og han var inne i inngangspartiet til konsertlokalet Sentrum scene da tiltalte og hans kamerater kom forbi. I bilen befant det seg tre tjenestehunder.

I dommen fra lagmannsretten heter det at vekteren som var inne i bygningen har forklart, og retten legger til grunn som bevist, at det ble rettet en rekke spark mot bilen umiddelbart etter at tiltalte og hans kamerater kom til stedet.

Bilen ble derved påført flere bulker og riper i lakken på høyre side.

Oppbevarte narkotika

I 2007 dømte Oslo tingrett en 49-åring til 75 timers samfunnstraff - strengere enn aktors påstand om 55 timers samfunnsstraff - for oppbevaring av narkotika.

49-åringen ble dømt for oppbevaring av i alt 17 gram amfetamin og 46 tabletter valium. I skjerpende retning ble tiltaltes tidligere domshistorie vektlagt, samt at oppbevaringen av narkotika var ment for videresalg.

I formildende retning ble det vektlagt straffeskyld. Retten var i tvil om valg av straffereaksjon, men valgte samfunnsstraff med tanke på rehabiliteringssituasjonen og fordi samfunnsstraffen ville innbefatte rusmestringsprogrammet «Mitt valg».

Tiltalte virket i retten tydelig preget av sitt narkotikamisbruk, og soning av fengselsstraff syntes således mindre heldig, heter det i dommen.