Selv om transportplanen legger opp til store økninger i bevilgningene innrømmer veidirektør Terje Moe Gustavsen at det vil ta mange år å få en god nok standard på de viktigste veiene. (Foto: TV 2)
Selv om transportplanen legger opp til store økninger i bevilgningene innrømmer veidirektør Terje Moe Gustavsen at det vil ta mange år å få en god nok standard på de viktigste veiene. (Foto: TV 2)

Må vente 25 år på god vei

Det vil ta 25 år før de viktigste veiene her i landet får god nok standard.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange veier må stå på venteliste i flere år, går det frem av regjeringens transportplan.

Lang ventetid

Selv om transportplanen legger opp til store økninger i bevilgningene innrømmer veidirektør Terje Moe Gustavsen at det vil ta mange år å få en god nok standard på de viktigste veiene.

- Vi anslår at vi med denne takten som ligger i denne planen her trenger bort mot 25 år for å få et godt stamveinett over hele landet, sier Moe Gustavsen til tv2nyhetene.no.

Se oversikten for nasjonal transportplan for ditt fylke her.

Stamveiene er de viktigste veiene i landet. De kjennetegnes ved at de har har grønne nummerskilt, mens de andre veiene har hvite nummerskilt.

- Det vil skje utbedringer etterhvert og dermed er det mange som kommer til å få et godt stamveinett før det har gått 25 år, sier Moe Gustavsen.

- Et stort skritt

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete var tydelig stolt da hun presenterte en plan med økonomiske rammer hun kaller et historisk løft for norsk samferdsel.

- Jeg er stolt på vegne av regjeringen, sier Navarsete.

Hun mener forslagene i transportplanen er et stort skritt i riktig retning.

- Jeg synes vi har tatt et stort jafs i å korte ned den tiden, så er det ingenting som tilsier at vi ikke vil trappe ytterlige opp i årene som kommer, men dette er et stort steg framover sier Navarsete til tv2nyhetene.no.

Ingen forpliktende plan

Pengene til de foreslåtte tiltakene må bevilges i de årlige statsbudsjettene. Regjeringen vil nemlig ikke be Stortinget om å lage en forpliktende opptrappingsplan.

- En kan overoppfylle den enkelte år, det har vi gjort i regjering, så kan vi kanskje ta den ned andre år når det er overopphetet økonomi, den dynamikken kan vi ikke frata framtidige regjeringer, sier Navarsete.