Tog NSB Oslo S (Foto: Stian Lysberg Solum)
Tog NSB Oslo S (Foto: Stian Lysberg Solum)

Dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer

Regjeringen vil bruke 322 milliarder i Nasjonal transportplan.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen la i dag fram Nasjonal transportplan (NTP), som viser hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk og legger grunnlaget for prioriteringene innen samferdselssektoren fra 2010 til 2019.

- De neste ti årene skal vi bruke i alt 321,9 milliarder kroner over statsbudsjettet til utbygging, drift og vedlikehold av vei- og jernbanenettet og til tiltak i havner og farleder. Det er 100 milliarder kroner eller 45 prosent mer enn i forrige Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

(Se presentasjonen av Nasjonal transportplan direkte øverst i artikkelen)

Regjeringen regner med at 60 milliarder kroner i bompenger vil komme i tillegg til de statlige pengene.

<b>Si din mening om transportplanen </b>

- Dette er et stort løft for et tryggere, mer miljøvennlig og effektivt transportsystem. Vi skal bygge og binde landet sammen. Folk og næringsliv skal komme raskere og lettere fram, sier Navarsete.

Slik fordeles pengene: Nasjonal transportplan fylkesvis

E6 rustes kraftig opp

Regjeringen har bestemt at E6 som er hovedåren gjennom landet skal rustes kraftig opp. Det samme skal E18 og E39. Om lag 40 veiprosjekter skal igangsettes de nærmeste fire årene.

Flere er blitt lovet mye mer penger, blant annet en ny firefelts motorvei på E18 gjennom Telemark og riksvei 3 gjennom Østerdalen.

I perioden 2010-2019 legges det opp til å investere i gjennomsnitt 149 millioner kroner i året på riksvei 3.

Også utskjelte E16 gjennom Valdres skal prioriteres. Veistrekningen betegnes som smal og farlig og har flere ganger vært stengt for ras.

Nærmere ti milliarder kroner er satt av til rassikring i perioden samme periode.

- Over tid må det brukes mer på samferdsel enn det har vært gjort til nå. Det er ingen tvil om at det har vært et taktskifte, sier Navarsete.

Ifølge regjeringen blir det 23 mil med ny firefeltsvei, 35 mil bredere riksvei og 50 mil med nye gang- og sykkelveier.

Reisetiden skal reduseres med en halvtime på strekningene Bodø-Tromsø, Bergen-Ålesund, Bergen-Ålesund og Oslo-Trondheim.

Strekningen Stavanger-Trondheim blir en time kortere.

Storsatsing på jernbane

Også jernbanen får seg et skikkelig løft. Blant tiltakene regjeringen foreslår er dobbeltspor på jernbanen fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden, samt opprustning av E6 fra nord til sør, E16 fra øst til vest og kyststamveien fra Stavanger til Trondheim.

10 milliarder kroner er satt av til rassikring i perioden.

Forslaget til utbygging av jernbanen i Nord-Norge utsettes foreløpig. Dette sees i sammenheng med dagens infrastruktur og planer for framtidige infrastruktursatsinger, også i nordlige deler av Sverige og Finland.

Den årlige fordelingen for de statlige midlene blir slik i perioden 2010-2019:

  • 21 milliarder kroner skal brukes på vei. Dette er en økning på seks milliarder eller 39 prosent i forhold til forrige periode
  • Ni milliarder til jernbaneverket, noe som er en økning på 58 prosent.
  • En milliard til Kystverket. Dette er en økning på 77 prosent.

(Se pressekonferansen videovinduet øverst i artikkelen)