Utvidelsen innebærer at klubbene er forpliktet til å melde inn til NFF før sesongstart hvor mange av sine a-lagsspillere de ønsker å benytte til sitt 2. divisjonslag.

- Vi håper at avtalen fører til en mer bevisst strategi blant Tippeligaklubbene om disponering av spillertroppene for sine lag. Utvidelsen av avtalen vil føre til at samtlige lag i 2. divisjon får en mer stabil sesong fordi klubbene nå skal møte med det samme antall a-lagsspillere i troppen gjennom hele sesongen, sier NTF-leder Niels Røine til fotball.no.

Mer forutsigbart
I fjorårets sesong møtte Tippeligaklubbene opp med svært ulike tropper fra kamp til kamp, noe de andre 2. divisjonslagene opplevde som urettferdig. Leder for divisjonsforeningen, Kolbjørn Pettersen, bekrefter at denne misnøyen er en av grunnene til at avtalen ble revurdert.

- Hensikten med hele avtalen var at alle skulle møte lik motstand. Det skjedde ikke. Derfor er vi glad for den nye modellen i avtalen. Den gir Tippeligaklubbene også bedre mulighet til å vurdere i forkant av sesongen hvordan de ønsker å bruke spillerstallen sin. Når de nå melder inn spillertroppen før sesongstart, skal alle de andre klubbene i større grad kunne vite hva slags lag de kommer til å møte, sier Pettersen.

Juniorspillerne ikke medregnet
Et viktig punkt er imidlertid at juniorspillerne som har plass i a-lagstroppen ikke begrenses av avtalen. Dermed har Tippeligaklubbene mulighet til å stille med så mange a-lagsjuniorer de ønsker sesongen gjennom. Akkurat det er fotballpresident Sonder Kåfjord også glad for.

- Det er veldig bra at NTF og divisjonsforeningen ser viktigheten av å skape en god kamparena for alle i 2. divisjon. Dette bidrar til at vi unngår for store variasjoner i lagoppstillingene, og serien vil da fremstå som mer rettferdig. Jeg er spesielt fornøyd med at de har holdt juniorene utenfor avtalen, slik at disse får muligheten til å utvikle seg, sier Kåfjord.