Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ønsket om å rekruttere flere kvinner til Forsvaret kan gå i oppfyllelse etter regjeringens lovforslag som legger til rette for sesjonsplikt for kvinner.

- Ved å innføre sesjonsplikt for kvinner når vi hele ungdomskullet med informasjon om Forsvaret. Dette håper jeg vil øke andelen kvinner i Forsvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i et presseskriv fra Forsvarsdepartementet.

Kjønnsnøytral utskrivningsplikt

Innføringen av sesjonsplikt innebærer at utskrivningsplikten etter vernepliktslover gjøres kjønnsnøytral. Det vil si at både gutter og jenter plikter til å la seg klassifisere for å finne ut hvor tjenestedyktige de når det gjelder tjeneste i Forsvaret.

Forslaget innebærer likevel ikke verneplikt for kvinner.

Todelt sesjonsordning

I tillegg til sesjonsplikten, fremmer regjeringen forslaget om todelt sesjonsordning. Den første delen innebærer at utskrivingspliktige fyller ut en egenerklæring med spørsmål om helse, forutsetninger og interesser. Dette skal kunne skje på nettet, uten fysisk fremmøte.

Denne egenerklæringen gir grunnlag for den andre delen, der personene som anses som de best kvalifiserte møter til sesjon.

- På denne måten kan vi nå de kvinnene og mennene som er mest motivert for og skikket til tjeneste i Forsvaret, og bruke ressursene mer målrettet. Vi ønsker også å forbedre kvaliteten i selve sesjonsdagen, sier forsvarsministeren.

Sesjonsplikt for kvinner og todelt sesjonsordning vil kunne tre i kraft fra 2010.