De aller fleste kontrollerte barnehagene og SFO-lokalene på Østlandet har fått anmerkninger fra Mattilsynet, som har undersøkt mathygienen i en tilsynskampanje. Tilsynet har avdekket mange feil og slår fast at det er helt elementære regler for god hygiene det ofte skorter på.

Bleieskift og matlaging

- I en barnehage er det ofte samme person som utfører alle arbeidsoppgavene, som for eksempel bytte bleier og lage mat. Derfor er det svært viktig med gode hygienerutiner rundt tilberedningen, sier seniorinspektør Solveig Eriksrud fra Mattilsynets distriktskontor i Asker og Bærum til Matportalen.

Det slås fast at skrukraner er lite egnet i barnehager. Helst vil Mattilsynet hatt berøringsfrie kraner, men vil ikke sette krav om dette.

Voksne uten eget toalett

Det pekes også på at mange lokaler ikke har nødvendig standard for å lage varm mat. At barn og ansatte mange steder er nødt til å dele toalett er ikke godt nok, anser inspektøren fra Mattilsynet.

- At barna og de ansatte bruker samme toalett, kan fort skape et unødvendig stort smittepress. Det blir heller ikke godkjent av oss, forteller hun. (©NTB)