Statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen ved Statsministerens kontor (t.v.) og statsminister Jens Stoltenberg.  (Foto: Lise Åserud/SCANPIX)
Statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen ved Statsministerens kontor (t.v.) og statsminister Jens Stoltenberg. (Foto: Lise Åserud/SCANPIX)

- Jens sa ja til hijab

Med Jens Stoltenberg i spissen gikk en samlet regjering inn for å godkjenne hijab i politiet.

Det er interne regjeringsdokumenter som VG har fått tak i som viser at regjeringen allerede den 29. januar under en regjeringskonferanse besluttet å be Politidirektoratet om å endre uniformsreglementet hos politiet.

Hadde bestemt seg

Et annet dokument avisen har fått tilgang til er et regjeringsnotat som er justisminister Knut Storbergets eget forslag til regjeringen. Hans konklusjon var klar: Ja til religiøse hodeplagg i politiet. Opposisjonen ber om at notatet blir utlevert:

- Opposisjonen vet godt at man ikke leverer ut regjeringsnotater, sier Jens Stoltenberg til TV 2.

Så sent som 18. februar sa Stoltenberg at verken han selv eller regjeringen hadde konkludert i saken og under en pressekonferanse to dager senere avviste justisminister Knut Storberget at han hadde konkludert i saken.

Avviser påstandene

Når Jens Stoltenberg blir konfrontert med påstandene, sier han at regjeringen ikke hadde konkludert på dette tidspunktet:

- Regjeringen har ikke konkludert med å innføre hijab i politiet slik det er hevdet i dag. Det vi gjorde var å åpne for å endre uniformsreglementet, men før det skulle skje skulle vi ha en drøfting mellom berørte departementer. Det var derfor vi sendte et brev til Poitidirektoratet der vi ba om forslag, sier Stoltenberg til TV 2.

- Ofret Storberget

Opposisjonen reagerer kraftig på Stoltenberg-regjeringens håndtering av hijab-saken.

- Hvis det viser seg at en samlet regjering har truffet en prinsippavgjørelse om at hijab i politiet i en eller annen form skal tillates, virker det som at en samlet regjering med statsministeren i spissen har ofret Knut Storberget, sier Carl I. Hagen som sitter i Stortingets kontroll- og konsitusjonskomité for Fremskrittspartiet til VG. Han ber nå Stoltenberg om å offentliggjøre dokumentene for å få klarhet i hva som har skjedd.

Hagen for støtte fra Høyres Per-Kristian Foss.

- Jeg synes Stoltenberg skulle vært så real at han lot Storberget få si at han og regjeringen hadde skiftet standpunkt, sier Foss.

Føler du på noen måte at du har ofret justisminister Knut Storberget i denne saken?

- Nei, overhodet ikke, sier Jens Stoltenberg.

TV 2