montasje_erna_øye
montasje_erna_øye

Gir regjeringen skylden for barnevernsproblemer

Erna Solberg (H) mener regjeringens allergi mot private institusjoner fører til at viktige tilbud til unge i barnevernet faller bort.

Tirsdag morgen møtte hun stassekretær Kjell Erik Øye i Barne- og likestillingsdepartementet til debatt på TV 2 nyhetskanalen.

Ifølge Statens helsetilsyn svikter de fleste norske kommuner barn med spesielle behov.

Hva mener du? Skriv din kommentar i kommentarfeltet nederst i artikkelen.

- Mange gode, kvalitative institusjoner er blitt lagt ned fordi det har vært private engasjerte mennesker som har drevet dem. I stedet har man satset på noen veldig store, tunge statlige institusjoner, sier Erna Solberg.

- Mange gode tilbud er private

Hun mener dette er systematiske problemer, som blant annet kommer av at «regjeringen inntrådte i regjeringskontorene med en allergi mot å ha private tilbud».

- Mange av de gode tilbudene som har blitt bygget opp over lang tid har vært i regi av private. De legger ned de beste rusinstitusjonene i Hordaland. Jeg var på Styve gård i romjulen, og her har de et tilbud som det nesten ikke er rømming fra. Det er en sensasjon når det gjelder tilbud for 16-18-åringer innenfor barnevernet. Dette tilbudet er blitt nedlagt gjennom anbudsprosessen, fordi man kjøper for få plasser, fordi man ikke har styring på prosessen, sier Solberg.

- Vi har kjøpt flere plasser enn vi hadde fra før. Noen har ikke fått fornyet kontrakt, blant annet Styve gård. Grunnen til det er at dette stedet kostet én million kroner mer per plass enn for eksempel Tyrili, som er akkurat like bra. Den type omstilling må vi selvfølgelig ha i barnevernet, sier statssekretær Kjell Erik Øye i Barne- og likestillingsdepartementet.

Han utdyper:

- De offentlige institusjonene er et bevis på at det offentlige klarer å tenke nytt. Dette er institusjoner som er utviklet basert på de beste tilgjengelige kunnskapene vi har. Vi har ingen allergi mot private, men vi ønsker at når vi reduserer institusjoner, så ønsker vi å redusere det på den kommersielle siden.

- Sliter av og til

Erna Solberg mener forholdene i barnevernet er så kritikkverdige at statsråden bør gå av.

- Dette er en varslet krise. Dette har Høyre vært opptatt av i nesten to år, og utviklingen i barnevernet har gått i negativ retning. Vi har fått større køer både til fosterhjem, institusjonsplassering, budsjettene øker fordi styringen er dårlig, og det er blitt sterkere kaos i barnevernet de siste årene.

Øye er uenig.

- Det er ikke riktig å si at plassene på fosterhjem har økt. Vi har nok fosterhjem, men vi sliter av og til med å finne det riktige fosterhjemmet til det riktige barnet, sier han.

- De unge får hjelp

Ifølge Øye er barnevernsstandarden i Norge svært bra.

- 40 000 barn får hjelp hvert år av barnevernet, de aller fleste av de får veldig god hjelp. Så har vi noen utfordringer, som jeg tror vi alltid kommer til å ha i et så stort felt. Men vi har nå brukt 1,3 milliarder mer på barnevern enn den forrige regjeringen. Det kommer en rekke lovendringer til Stortinget nå, og det er viktig å huske på at hovedbildet her er at unge får hjelp.

Han er imidlertid enig i kritikken fra tilsynsrapporten.

- Vi har en utfordring i forhold til samarbeid om de mest krevende ungene. Det er en utfordring vi har hatt lenge. Der gjør vi flere ting nå, uavhengig av rapporten. Vi foreslår nå lovendringer som gjør at barnevernet må gi tilbakemelding til de som melder for å styrke samarbeidet, og vi styrker ettervernet til disse ungene. Vi har også satt ned et utvalg som skal se på om vi har organisert tjenestene godt nok. I tillegg til det gjennomgår vi utdanningene for barnevernspedagoger, for at de skal bli enda bedre.