Det er fregatten KNM Fridtjof Nansen som skal til kysten utenfor Somalia. (Foto: Wikimedia Commons)
Det er fregatten KNM Fridtjof Nansen som skal til kysten utenfor Somalia. (Foto: Wikimedia Commons)

Norge tar opp jakten på somaliske pirater

Regjeringen vil fredag sannsynligvis vedta å sende den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen til EUs anti-piratoperasjon utenfor Somalia.

Det er NTB som melder dette.

I forbindelse med regjeringens behandling av en eventuell norsk deltakelse i EUs anti-piratoperasjon i farvannet rundt Somalia, inviterer forsvarsministerer Anne-Grete Strøm-Erichsen til pressemøte i Forsvarsdepartementet i dag kl 14.

Hadde ikke båt i desember

I desember 2008 var utenriksminister Jonas Gahr Støre klar på at Norge ville tilby å sende marinefartøy til Afrikas Horn for å stanse skipskapringene i området. Hvert år seiler rundt 1000 norske skip i farvannet der de somaliske piratene herjer.

Men på daværende tidspunkt hadde ikke Norge militærfartøy å avse.

Tilbyr militærhjelp

Somaliske pirater herjer utenfor kysten av Øst-Afrika og i 2008 ble over 100 skip blitt angrepet i Adenbukta mellom Jemen og Somalia.

I desember deltok utenriksminister Jonas Gahr Støre i et møte i FNs sikkerhetsråd i New York. Rådet vedtok da en resolusjon som åpner for bruk av militær makt mot somaliske pirater.

- Norge er rede til å vurdere å bidra til en slik operasjon i 2009. Vi må se om vi har kapasitet, det vil si nok fartøy til å bidra i en slik operasjon, sa Støre til TV 2 Nyhetene i desember.

adenbukta
adenbukta
Hva slags type hjelp Norge kan bidra med, var da ikke avklart.

Verken de nye fregattene eller MTB-ene var klare for oppdrag på det tidspunktet.

white
white

En politisk løsning

Utenriksministeren understreket da at selv om Norge var villig til å ty til militære midler for å bekjempe piratene var det viktig å finne en politisk løsning på de store problemene i Sudan.

- Man må kanskje bruke militære midler for å bekjempe kriminalitet, men man må finne en politisk løsning på lengre sikt, understreker Støre. Han sa videre at han tror Norge kan spille en rolle i diplomatiet som må til for å finne løsninger på konfliktene i Somalia.

Støre var glad for fokuset som settes på piratene som herjer i Adenbukta.

- For en sjøfartsnasjon som Norge er det klart at situasjonen er bekymringsfull. Sjøfolks liv og helse settes i fare når skip seiler i området, sa Støre.

Militære aksjoner i Somalia

Støre deltok også på et møte i Den internasjonale kontaktgruppen for Somalia (ICG) i desember 2008.

Norge var sammen med USA initiativtaker til ICG, og Støre og USAs daværende utenriksminister, Condoleezza Rice, holdt åpningsinnlegg på møtet.

Det amerikanske resolusjonsforslaget om Somalia som sirkulerte foran Sikkerhetsrådets møte, åpnet for at pirater også skal kunne forfølges på somalisk jord.

Dengang var det ikke aktuelt med norske soldater til slike oppdrag.