Brit Haaland (Foto: Stein Akre)
Brit Haaland (Foto: Stein Akre)

Moms-rot rammer eldre

Et momsvedtak fra Skatt-Sør kan bety slutten på private omsorgstjenester for flere tusen eldre.

En gjennomgang av alle landets skatteregioner avslører et komplisert regelverk som blir tolket forskjellig fra kommune til kommune.

I Skien hjelper Kathrine Evensen 88 år gamle Brit Haaland med å vaske leiligheten.

En sosialtjeneste som i utgangspunktet er unntatt moms uavhengig om det er kommunen eller private aktører som gjør jobben. Brit Haaland er svært fornøyd med den hjelpen hun får fra Evensen.

- Før brukte jeg kommunen. Men de kom aldri når det passet. Ikke gjorde de en bra jobb heller. Derfor bruker jeg heller et privat firma. De er flinke. Og så slipper jeg å forholde meg til nye mennesker hele tiden, forklarer den 88 år gamle damen.

Momskrav

Men nå risikerer Brit Haaland å miste hjelpen hun får fra firmaet til Evensen. Årsaken er et momskrav fra de lokale skattemyndighetene. Et krav som Kathrine Evensen ikke forstår.

Kathrine Evensen
Kathrine Evensen
- I 2005 tok jeg kontakt med Skattemyndighetene for å få en avklaring på regelverket. Da fikk jeg et vedtak på at jeg ikke skulle betale moms.

Nå, tre år etter har skattemyndighetene snudd og krever tilbakebetalt moms for tre år. Det betyr konkurs for meg. 67 personer mister jobben og 500 eldre mister en tjeneste de har rett på.

Kompliserte regler

Fritaket for moms på sosiale tjenester praktiseres ulikt fra skatteregion til skatteregion. I Oslo og Bergen har kommunene selv innført en avtaleordning kalt Fritt Brukervalg. Private firmaer som melder seg inn i Fritt Brukervalg kvalifiserer til momsfritak.

Momsgrafikk680
Momsgrafikk680

I Midt- og Nord-Norge praktiseres momsfritak uavhengig av kommunale avtaler. Skatt Sør har altså har tolket reglene motsatt. De mener at momsfritak krever en konkret avtale fra kommunen.

Dersom

I forskriftene til momsloven står det at;

"Dersom kommunen har inngått kontrakt med en privat virksomhet, vil det være definert i avtalen på hvilke betingelser kommunen har betalingsansvar for ytelser fra virksomheten til omsorgsmottakeren"

Og det er tolkningen av ordet dersom som er stridens kjerne. Betyr dersom at det skal foreligge en avtale? Eller betyr dersom at det kan foreligge en avtale?

Til tross for gjentatte henvendelser fra TV 2 nekter Skatt Sør å kommentere verken saken eller hvordan de tolker reglene. Skatt Sør henviser til tidligere instruks fra Finansdepartementet der "dersom"-paragrafen er hentet fra.

Lovforslag

På Stortinget har opposisjonen fått nok av momsrotet. Nå forslår de en ny lov der private og offentlige omsorgstjenester likestilles.

-Det at det praktiseres forskjellig fra kommune til kommune er helt uhørt.

Terje Røe Isaksen
Terje Røe Isaksen
Torbjørn Røe Isaksen som sitter som vararepresentant for Telemark på Stortinget er opprørt over saken som til syvende og sist rammer de eldre.

-Nå må regjeringen rydde opp i dette her. Det lukter altfor mye politikk og altfor lite omsyn for eldre og de som ivaretar deres interesser, sier Isaksen.

Kan skape presidens

TV 2 Nyhetene har vært i kontakt med et femtitall private firmaer som alle frykter det endelige utfallet på saken til Kathrine Evensen.

Saken er påklaget til Klagenemda for avgiftssaker. Blir momskravet stående vil det berøre mange tusen eldre over hele landet.

For Kathrine Evensen handler dette ikke bare om sin egen profesjonelle fremtid. Det handler også om retten til Britt Haaland å få leve ut alderdommen med verdighet.

-Jeg blir opprørt. Ikke bare fordi jeg må sparke 67 ansatte. Men tenk på alle de eldre menneskene som trenger hjelpen vår. Slik skal det ikke være!