Glede i SV leiren etter valget, 14. september 1977. Finn Gustavsen klemmer Hanna Kvanmo, som tok en stortingsplass på nordlandsbenken. (Foto: Thorberg, Erik/SCANPIX)
Glede i SV leiren etter valget, 14. september 1977. Finn Gustavsen klemmer Hanna Kvanmo, som tok en stortingsplass på nordlandsbenken. (Foto: Thorberg, Erik/SCANPIX)

SVs historie

De startet som utbrytere på venstresiden i Arbeiderpartiet, men sitter i dag i samme regjering med partiet de løsrev seg fra.

Sosialistisk Venstreparti ble stiftet under navnet Sosialistisk Folkeparti i 1961. Ved valget i 2005 kom partiet for første gang i sin historie inn i regjeringen. Audun Lysbakken fra Bergen er partileder, mens Inga Marte Thorkildsen fra Vestfold og Bård Vegar Solhjell fra Akershus er nestledere.

Sosialistisk Folkeparti ble dannet som følge av kraftig motstand mot Arbeiderpartiets atom-, utenriks- og sikkerhetspolitikk. En gruppe rundt avisa Orientering ble ekskludert, og Sosialistisk Folkeparti så dagens lys i 1961.

Ved stortingsvalget samme år fikk partiet inn to representanter, Finn Gustavsen fra Oslo og Asbjørn Holm fra Nordland. Arbeiderpartiet fikk 74 representanter, like mange som de borgerlige partiene. Dermed mistet Arbeiderpartiet flertallet de hadde hatt etter krigen.

SF brukte vippeposisjonen til å felle Einar Gerhardsens regjering på Kings Bay-saken i 1963. Dermed var det SF som åpnet for den første borgerlige regjeringen etter krigen. Men John Lyngs regjering satt bare i fire uker

Ved valget i 1965 ble de to representantene til SF gjenvalgt, men Arbeiderpartiet gikk tilbake og det var dermed klart for en ny borgerlig regjering under ledelse av Per Borten. På denne tiden beveget Sosialistisk Ungdomsforbund seg i retning av revolusjonær marxisme, noe som førte til at de brøt med SV i 1969. Rød Ungdom og RV er direkte følger av bruddet.

SF falt ut av Stortinget i 1969, men da den innvalgte Ap-representanten Arne Kielland meldte overgang i 1972 ble partiet igjen representert på Stortinget. SF var drivkraften bak dannelsen av Sosialistisk Valgforbund som i 1973 fikk inn 16 mandater på Stortinget. To år senere brøt NKP ut av alliansen og Sosialistisk Venstreparti ble dannet.

Det første året var Berit Aas leder i SV, før Berge Furre overtok. Ved valget i 1977 fikk SV to representanter på Stortinget, det økte til fire i 1981. Theo Koritzinsky overtok som leder for SV i 1983 og partiet økte til seks representanter ved valget i 1985.

På landsmøtet i 1987 ble Erik Solheim valgt til leder i partiet. Oppslutningen om partiet var økende. Ved valget i 1989 gikk Arbeiderpartiet kraftig tilbake, mens SV fikk sin så langt største gruppe på Stortinget med 17 mandater.

Erik Solheim ledet partiet i 10 år før Kristin Halvorsen overtok i 1997. Mens Arbeiderpartiet gjorde et historisk dårlig valg i 2001 var valget en opptur for SV som med 12,5 prosent gjorde sitt beste stortingsvalg og fikk hele 23 mandater på Stortinget.

I 2005 gikk SV for første gang til valg med ambisjon om å danne regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Målinger noen måneder før valget tydet på at SV gikk mot sitt beste valg, men resultatet endte på 8,8 prosent og 15 representanter på Stortinget.

Likevel var det en stolt SV-leder Kristin Halvorsen som sammen med Øystein Djupedal, Erik Solheim, Helen Bjørnøy og Heidi Grande Røys kom ut på slottsplassen 17. oktober 2005. Både Bjørnøy og Djupedal har forlatt regjeringen, mens Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland er utnevnt som nye statsråder for partiet i løpet av perioden.

Ved stortingsvalget i 2009 gikk SV tilbake til 6,2 prosent og fikk 11 mandater på Stortinget.

Kommunevalget i 2011 var SVs dårligste på 32 år med 4,1 prosent. Kristin Halvorsen varlset at hun fikk av som partileder. Etter en kort maktkamp mot Heikki Holmås ble Audun Lysbakken valgt til ny partileder i mars 2012. Valget av ny partileder skjedde få dager etter at Lysbakken måtte trekke seg som statsråd.

Glede i SV leiren etter valget, 14. september 1977. Finn Gustavsen klemmer Hanna Kvanmo, som tok en stortingsplass på nordlandsbenken. (Foto: Thorberg, Erik/SCANPIX)
Glede i SV leiren etter valget, 14. september 1977. Finn Gustavsen klemmer Hanna Kvanmo, som tok en stortingsplass på nordlandsbenken. (Foto: Thorberg, Erik/SCANPIX)
Sosialistisk Folkepartis Finn Gustavsen på Stortingets talerstol under debatten om den borgerlige Lyng regjeringens tiltredelseserklæring. Debatten varte i 32 timer, og endte i regjeringen Lyngs avgang. (Foto: NTB/SCANPIX)
Sosialistisk Folkepartis Finn Gustavsen på Stortingets talerstol under debatten om den borgerlige Lyng regjeringens tiltredelseserklæring. Debatten varte i 32 timer, og endte i regjeringen Lyngs avgang. (Foto: NTB/SCANPIX)
Den historiske Kings Bay debatten i Stortinget 23. august 1963. Finn Gustavsen (SF) på talerstolen. Debatten endte med Gerhardsen regjeringens avgang. (Foto: Arild Hordnes/SCANPIX)
Den historiske Kings Bay debatten i Stortinget 23. august 1963. Finn Gustavsen (SF) på talerstolen. Debatten endte med Gerhardsen regjeringens avgang. (Foto: Arild Hordnes/SCANPIX)
For første gang etter krigen ble et nytt norsk parti i 1961 representert på Stortinget. Her Finn Gustavsen (tv) og Asbjørn Holm fra Sosialistisk Folkeparti i Stortingssalen. (Foto: Aaserud/Aktuell/SCANPIX)
For første gang etter krigen ble et nytt norsk parti i 1961 representert på Stortinget. Her Finn Gustavsen (tv) og Asbjørn Holm fra Sosialistisk Folkeparti i Stortingssalen. (Foto: Aaserud/Aktuell/SCANPIX)
Sosialistisk Venstreparti landsmøte 1976. Etter valgene i SV stiller partiet med denne ledelsen (f.v.) nestleder Steinar Stjernø, ny formann Berge Furre, nestleder Berit Ås, parlamentarisk leder Reidar T. Larsen og partisekretær Rune Fredh. (Foto: Henrik Laurvik/NTB/SCANPIX)
Sosialistisk Venstreparti landsmøte 1976. Etter valgene i SV stiller partiet med denne ledelsen (f.v.) nestleder Steinar Stjernø, ny formann Berge Furre, nestleder Berit Ås, parlamentarisk leder Reidar T. Larsen og partisekretær Rune Fredh. (Foto: Henrik Laurvik/NTB/SCANPIX)
SV går i år ut i valgkampen med egen valgvideo 25. juli 1985. Den ble presentert av Kristin Halvorsen og Finn Gustavsen. (Foto: Henrik Laurvik / NTB/SCANPIX)
SV går i år ut i valgkampen med egen valgvideo 25. juli 1985. Den ble presentert av Kristin Halvorsen og Finn Gustavsen. (Foto: Henrik Laurvik / NTB/SCANPIX)
SV holdt en pressekonferanse om bruk av foreldede skolebøker 19. august 1985. Her ser vi stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde t.h og Kristin Halvorsen (2. plass på Oslos liste), som viser frem et utvalg av de omtalte skolebøkene. (Foto: Svein Erik Dahl/NTB/SCANPIX)
SV holdt en pressekonferanse om bruk av foreldede skolebøker 19. august 1985. Her ser vi stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde t.h og Kristin Halvorsen (2. plass på Oslos liste), som viser frem et utvalg av de omtalte skolebøkene. (Foto: Svein Erik Dahl/NTB/SCANPIX)
Valgnatten 1985. Høy stemning i SV leiren under valget 10. september 1985. Da de første prognosene kom, så det ut til å gå mot et godt valg for Sosialistisk Venstreparti. Her Hanna Kvannmo (t.v.) og Theo Koritzinsky. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB/SCANPIX)
Valgnatten 1985. Høy stemning i SV leiren under valget 10. september 1985. Da de første prognosene kom, så det ut til å gå mot et godt valg for Sosialistisk Venstreparti. Her Hanna Kvannmo (t.v.) og Theo Koritzinsky. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB/SCANPIX)
Valgnatten 1989  fra valgvaken til SV. Kristin Halvorsen (t.v.), partileder Erik Solheim og Tora Aasland Houg gleder seg over gode resultater. (Foto: Bjørn Owe Holmberg/NTB/SCANPIX)
Valgnatten 1989 fra valgvaken til SV. Kristin Halvorsen (t.v.), partileder Erik Solheim og Tora Aasland Houg gleder seg over gode resultater. (Foto: Bjørn Owe Holmberg/NTB/SCANPIX)
SF veteranen Finn Gustavsen (tv) og SV veteran Stein Ørnhøi på SVs pressekonferanse om Lundkommisjonens rapport 8. mai 1996. (Foto: Lise Åserud/Scanpix)
SF veteranen Finn Gustavsen (tv) og SV veteran Stein Ørnhøi på SVs pressekonferanse om Lundkommisjonens rapport 8. mai 1996. (Foto: Lise Åserud/Scanpix)
Erik Solheim kunngjorde 3. desember 1996 at han ville trekke seg som leder i partiet på landsmøtet til våren. (Foto: SCANPIX/)
Erik Solheim kunngjorde 3. desember 1996 at han ville trekke seg som leder i partiet på landsmøtet til våren. (Foto: SCANPIX/)
Landsmøtet i Sosialistisk Venstreparti valgte i 1997 Kristin Halvorsen til nye leder etter Erik Solheim. (Foto: Tomm W. Christiansen/Scanpix)
Landsmøtet i Sosialistisk Venstreparti valgte i 1997 Kristin Halvorsen til nye leder etter Erik Solheim. (Foto: Tomm W. Christiansen/Scanpix)
SV leder Kristin Halvorsen hadde mobilisert SV dronningen, Hanna Kvanmo, da hun lanserte partiets valgkampinnspurt "En uke med barn og ungdom først" i Oslo i 1997. (Foto: Jon Eeg/SCANPIX)
SV leder Kristin Halvorsen hadde mobilisert SV dronningen, Hanna Kvanmo, da hun lanserte partiets valgkampinnspurt "En uke med barn og ungdom først" i Oslo i 1997. (Foto: Jon Eeg/SCANPIX)
Staten må ta på seg mer av ansvaret for eldresatsingen. Det var SV leder Kristin Halvorsen og Frp formann Carl I. Hagen enige om 27. mai 1997. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB/SCANPIX)
Staten må ta på seg mer av ansvaret for eldresatsingen. Det var SV leder Kristin Halvorsen og Frp formann Carl I. Hagen enige om 27. mai 1997. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB/SCANPIX)
Valgmanesjen på TV 2 i Molde 26. august 1997: Kristin Halvorsen (SV), Kristin Krohn Devold (H), Erling Folkvord (RV), Hill Marta Solberg (Ap) og Anne Enger Lahnstein (Sp). (Foto: Kjell Langmyren/NTB/Scanpix)
Valgmanesjen på TV 2 i Molde 26. august 1997: Kristin Halvorsen (SV), Kristin Krohn Devold (H), Erling Folkvord (RV), Hill Marta Solberg (Ap) og Anne Enger Lahnstein (Sp). (Foto: Kjell Langmyren/NTB/Scanpix)
SV topp og opposisjonspolitiker Kristin Halvorsen kan lene seg tilbake og nyte sommeren 1999. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
SV topp og opposisjonspolitiker Kristin Halvorsen kan lene seg tilbake og nyte sommeren 1999. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
Et partisamarbeid mellom Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet 20. februar 2002 var forløperen til barnehageforliket i Stortinget. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
Et partisamarbeid mellom Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet 20. februar 2002 var forløperen til barnehageforliket i Stortinget. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
SVs partileder, Kristin Halvorsen styrer skuta under en båttur på Oslofjorden i 2002. (Foto: Morten Holm/SCANPIX)
SVs partileder, Kristin Halvorsen styrer skuta under en båttur på Oslofjorden i 2002. (Foto: Morten Holm/SCANPIX)
Like før SV skulle presentere sitt alternative statsbudsjett for 2003 ble det brudd i budsjettforhandlingene mellom FRP og regjeringspartiene i Stortinget. Et drama Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen hadde god utsikt til. (Foto: Morten Holm/SCANPIX)
Like før SV skulle presentere sitt alternative statsbudsjett for 2003 ble det brudd i budsjettforhandlingene mellom FRP og regjeringspartiene i Stortinget. Et drama Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen hadde god utsikt til. (Foto: Morten Holm/SCANPIX)
SV leder Kristin Halvorsen ved siden av Ap leder Jens Stoltenberg i salen under trontaledebatten i Stortinget 2004. (Foto: Jarl Fr. Erichsen/SCANPIX)
SV leder Kristin Halvorsen ved siden av Ap leder Jens Stoltenberg i salen under trontaledebatten i Stortinget 2004. (Foto: Jarl Fr. Erichsen/SCANPIX)
SV leder Kristin Halvorsen på plenen utenfor Stortinget foran valget i 2005. (Foto: Erlend Aas/SCANPIX)
SV leder Kristin Halvorsen på plenen utenfor Stortinget foran valget i 2005. (Foto: Erlend Aas/SCANPIX)
Regjeringsforhandlinger på Soria Moria etter valget i 2005. På bildet Kristin Halvorsen (SV) og Jens Stoltenberg (Ap). (Foto: Lise Åserud/SCANPIX)
Regjeringsforhandlinger på Soria Moria etter valget i 2005. På bildet Kristin Halvorsen (SV) og Jens Stoltenberg (Ap). (Foto: Lise Åserud/SCANPIX)
Kristin Halvorsen ble den første lederen som førte SV inn i regjering. Her fra statsråd på Slottet 21. desember 2007. (Foto: Heiko Junge og Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
Kristin Halvorsen ble den første lederen som førte SV inn i regjering. Her fra statsråd på Slottet 21. desember 2007. (Foto: Heiko Junge og Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
Avtroppende finansminister Per Kristian Foss overlot sitt kontor til påtroppende finansminister Kristin Halvorsen 17. oktober 2005. Halvorsen blir den første kvinnelige finansminister. (Foto: Tor Richardsen/SCANPIX)
Avtroppende finansminister Per Kristian Foss overlot sitt kontor til påtroppende finansminister Kristin Halvorsen 17. oktober 2005. Halvorsen blir den første kvinnelige finansminister. (Foto: Tor Richardsen/SCANPIX)
Statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og kommunal og regionalminister Åslaug Haga åpner den utvidede delen av badestranden på Huk på Bygdøy. (15. juni 2006) (Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIX)
Statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og kommunal og regionalminister Åslaug Haga åpner den utvidede delen av badestranden på Huk på Bygdøy. (15. juni 2006) (Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIX)
SV på plenen. Ole Kopreitan (t.v.) sammen med stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland og Olav Gunnar Ballo (t.h.) fra SV under en demonstrasjon mot regjeringens beslutning om å sende tre norske F 16 jagerfly til NATO styrken ISAF i 2005. (Foto: Jarl Fr. Erichsen/SCANPIX)
SV på plenen. Ole Kopreitan (t.v.) sammen med stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland og Olav Gunnar Ballo (t.h.) fra SV under en demonstrasjon mot regjeringens beslutning om å sende tre norske F 16 jagerfly til NATO styrken ISAF i 2005. (Foto: Jarl Fr. Erichsen/SCANPIX)
Finansminister Kristin Halvorsen og kunnskapsminister Øystein Djupedal under en barnehagekonferans i 2006. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
Finansminister Kristin Halvorsen og kunnskapsminister Øystein Djupedal under en barnehagekonferans i 2006. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
Finansminister Kristin Halvorsen slo et slag for rent oslovann under Oslo Water parade med flere tusen oslobarn i 2006. (Foto: Knut Falch/SCANPIX)
Finansminister Kristin Halvorsen slo et slag for rent oslovann under Oslo Water parade med flere tusen oslobarn i 2006. (Foto: Knut Falch/SCANPIX)
Kristin Halvorsen (SV) under en politiske debatten på Gardermoen i 2007. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
Kristin Halvorsen (SV) under en politiske debatten på Gardermoen i 2007. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
Finansminister Kristin Halvorsen fikk spørsmål om regjeringens tiltakspakker til bankene og etikkrådet for oljefondet i Stortingets muntlige spørretime 7. januar 2009. (Foto: Morten Holm/SCANPIX)
Finansminister Kristin Halvorsen fikk spørsmål om regjeringens tiltakspakker til bankene og etikkrådet for oljefondet i Stortingets muntlige spørretime 7. januar 2009. (Foto: Morten Holm/SCANPIX)
Audun Lysbakken (SV) måtte gå av som statsråd bare en uke før han skulle etterfølge Kristin Halvorsen som partileder. (Foto: Berit Roald/Scanpix)
Audun Lysbakken (SV) måtte gå av som statsråd bare en uke før han skulle etterfølge Kristin Halvorsen som partileder. (Foto: Berit Roald/Scanpix)
Avtroppende leder Kristin Halvorsen (SV) takker skuespiller Elsa Lystad for hyllesten etter talen under middagen på SVs ekstraordinære landsmøte i 2012 der Halvorsen gikk av. (Foto: Anette Karlsen / Scanpix)
Avtroppende leder Kristin Halvorsen (SV) takker skuespiller Elsa Lystad for hyllesten etter talen under middagen på SVs ekstraordinære landsmøte i 2012 der Halvorsen gikk av. (Foto: Anette Karlsen / Scanpix)
Audun Bjørlo Lysbakken (SV) blir valgt til SVs nye leder mens Inga Marte Thorkildsen (SV) blir valgt til nestleder sammen med Bård Vegar Solhjell (SV) på SVs ekstraordinære landsmøte på Thon hotell Arena på Lillestrøm fra lørdag 10. til søndag 11.mars 2012. (Foto: Anette Karlsen / Scanpix)
Audun Bjørlo Lysbakken (SV) blir valgt til SVs nye leder mens Inga Marte Thorkildsen (SV) blir valgt til nestleder sammen med Bård Vegar Solhjell (SV) på SVs ekstraordinære landsmøte på Thon hotell Arena på Lillestrøm fra lørdag 10. til søndag 11.mars 2012. (Foto: Anette Karlsen / Scanpix)