Barngehage og data (Foto: Magnus Nøkland / TV 2)
Barngehage og data (Foto: Magnus Nøkland / TV 2)

Vil ha data i barnehagen

Fornyingsministeren mener det vil utjevne de sosiale forskjellene mellom barna.

Fem år gamle Philip er en mester i data. Han har sin egen mappe på en av de mange PC-ene i Linjen barnehage på Alna i Oslo. Allerede overgår han mange voksne i pc-ferdighetene. Han tegner, teller, spiller og skanner bilder på dataen.

Phillip går nemlig i en barnehage der bruk av data og digital fotografering har en sentral plass. Her starter de opplæring selv for de minste.

- Vi ser at selv halvannet-åringer er ivrige og begynner å klikke seg rundt på pc-en, sier Anne-Lise Drægni som er pedagogisk leder i Linjen barnehage.

Hun mener barn i alle aldre har glede av data. Det gjør også fornyingsminister Heidi Grande Røys. Hun viser til at det er en naturlig del av barns vekst og utvikling i 2009. Derfor vil hun at flere barnehager gjør som Linjen barnehage.

Det vil utjevne de sosiale forskjellene mellom barna slik at de stiller likt ved skolestart.

- Det er ikke alle unger som har råd til å ha pc hjemme. Det vi vet er at det er sosiale forskjeller på barns digitale forskjeller også, sier Grande Røys.

Fåtall av barnehagene

Men i dag er det få barnehager som har et slikt tilbud. Hele 9 av 10 barnehager sier de har PC-er og digitalt utstyr - om enn av ymse kvalitet.

Likevel gir kun 2 av 3 barnehager barna tilgang til utstyret.

- Mange har en pc men den står på kontoret til barnehagebestyreren. Det sier Nina Bølgan som har utarbeidet en rapport om barnehagens digitale tilstand.

Dataspill er den vanligste aktiviteten. Men kun 3 prosent av de barnehageansatte legger opp til kreativ bruk at pc-en som å skape lyd, illustrasjoner og animasjoner.

Filip (Foto: Magnus Nøkland / TV 2)
Filip (Foto: Magnus Nøkland / TV 2)

Vil ha opplæring

I dag overleverte hun rapporten til Fornyingsministeren. Undersøkelsen fra Synovate MMI viser at 85 prosent av ansatte i barnehagene sier de ønsker opplæring i hvordan digitale verktøy kan brukes i det pedagogiske arbeidet.

Det vil ministeren gjøre noe med.

- Det er helt opplagt at dette er noe som må speiles i viderekompetanseutviklingen til førskolelærerne. For dette er en del av hverdagen barna nå møter. Da må barnehageansatte lære ungene å bruke disse verktøyene på en god og kreativ måte. Og for å gjøre dette trenger de voksne kurs og kompetanse på dette, sier ministeren.

Og ministeren mener det ikke betyr at det blir mindre fysisk lek og utfoldelse som mer tradisjonelle aktiviteter som aking og klatring i trær.

- Ungene lærer jo alt det andre de skal. De er fortsatt ute og leker. Forskjellen fra før er at nå kommer de inn igjen og laster ned bilder de har tatt i akebakken. Så med riktig bruk, ser jeg ingen problemer med data i barnehagen, sier Grande Røys.

Heidi Grande Røys (Foto: Magnus Nøkland / TV 2)
Heidi Grande Røys (Foto: Magnus Nøkland / TV 2)

Data bedre enn aking

Og utenfor vinduet til Philip i Linjen barnehage på Alna leker det barn i snøen. Men hvis Philip får bestemme har han en klart formening om hvilken lek han foretrekker.

- Det er mye morsommere å være på dataen enn å ake, sier 5-åringen som imponerte ministeren.

- Du kan jo så mye på pc-en som ikke jeg en gang kan.