nav_red
nav_red

Knallhard NAV-kritikk mot arbeidsminister Andersen

Opposisjonen på Stortinget krever at arbeidsministeren rydder opp i NAV-kaoset.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva synes du om NAV? Har du kanskje egne personlige erfaringer med etaten? Skriv inn din kommentar nederst i artikkelen!

Intensjonene var så gode. Men nå, nesten tre år etter at NAV ble etablert, er kritikken mot reformen knallhard.

Og kritikken mot arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen ble enda hardere da det ble kjent at arbeidsledige ikke får dagpenger, men henvises til å søke sosialhjelp fordi NAV ikke klarer å få unna søknadsbunkene fort nok.

I Oslo og Hordaland fikk bare 3 av 10 personer innvilget dagpenger innenfor tidsfristen på 21 dager i januar.

- At mennesker som har krav på trygd henvises til sosialhjelp er helt uakseptabelt. Hele poenget med reformen var jo at man ikke skulle sendes fra kontor til kontor, sa Dagfinn Høybråten til Aftenposten da det i forrige uke ble kjent at arbeidsledige måtte søke sosialhjelp istedenfor å få dagpenger.

Høybråten reformens "far"

Selv om tanken om å slå sammen Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten til NAV hadde sin spede begynnelse allerede da det var et forsøkssamarbeid mellom ulike etater i 13 kommuner i 1988-1992, er det på mange måter KrFs Dagfinn Høybråthen som regnes som reformens far.

Allerede i oktober i fjor, før finanskrisens innvirkning på arbeidsledigheten hadde slått til for fullt, advarte Høybråten mot de økende problemene med NAV.

- Etaten har problemer med kjerneoppgavene sine. Det er faresignaler som bør føre til ganske drastiske grep fra ansvarlig statsråd. Ellers kjøres hele reformen i grøfta, sa han til Aftenposten 10. oktober.

Nå mener lederen for Kristelig Folkeparti at det er viktig å ha en gjennomgang av hva NAV faktisk trenger og at de må ha ressurser til å få unna saksmengden. Samtidig understreker han at reformen ennå ikke er ferdig gjennomført.

- Andersen er ansvarlig

Til høyre i det politiske landskapet står FrPs Carl I. Hagen og vifter med paragraf 10 fra ansvarlighetsloven. Hagen mener at regjeringen og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen har forsømt ansvaret sitt i så stor grad at det kan ha rettslige konsekvenser for dem.

- Andersen er som statsråd konstitusjonelt ansvarlig for at arbeidsledige som har krav på det får sine dagpenger. Når NAV nå svikter på punkt etter punkt må kontrollkomiteen engasjere seg, sier Hagen.

Loven Hagen viser til har en strafferamme på bøter eller fengsel i inntil 2 år for medlemmer av regjering eller Stortinget som medvirker til at statens eiendommer eller øvrige midler ikke blir forsvarlig anvendt, eller som på en annen måte viser uforstand eller forsømmelighet i sin virksomhet.

I dag har Carl I. Hagen og resten av opposisjonspartiene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendt et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet der de ber Dag Terje Andersen om å komme til Stortinget for å redegjøre for hvilke tiltak som iverksettes for å sikre at søknader om dagpenger behandles i samsvar med lovfestede rettigheter.

På vinterferie

- Jeg vil gi en orientering slik Stortinget ønsker. Når det gjelder dagpengesituasjon ble denne kort redejort for under stortingsbehandlingen av tiltakspakken fredag. For øvrig viser jeg til at regjeringen har varslet Stortinget om at vi kommer tilbake med en egen sak om NAV i mars. Her vil vi gi en bred gjennomgang av situasjonen i etaten og komme med eventuelle nye tiltak, sier statsråden i en pressemelding.

Med unntak av denne kommentaren har det vært vanskelig å få Andersen i tale i dag fordi arbeids- og inkluderingsministeren er på vinterferie.

Hva synes du om NAV? Har du kanskje egne personlige erfaringer med etaten? Skriv inn din kommentar nederst i artikkelen!