Adm dir Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon.  (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
Adm dir Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

- Lønningsfrysen er ulogisk

Et av regjeringens vilkår for bankpakken er lønnsfrys for lederne i bankene. - Ulogisk, sier Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved bankpakken som legges fram søndag foreslår staten en opprettelse av Statens Finansfond. Forutsetningen fra regjeringen for å gi denne type hjelp til bankene er at bankledernes lønninger skal fryses.

- Når vi stiller opp med fellesskapets ressurser, er det nødvendig at vi også stiller krav til moderasjon fra dem som benytter ordningene, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Kravene fra regjeringen

Regjeringen har lagt fram en liste over krav til bankene som mottar hjelp i den nye pakken.

Her er kravene:

  • Fram til årsskiftet 2010/2011 skal det ikke forekomme lønnsvekst for banklederne.
  • For ledere med over 1,5 millioner kroner i årslønn skal det ikke utbetales bonus opptjent i 2009 og 2010.
  • For ledere med en fastlønn på under 1,5 millioner kroner kan det tillates bonus inntil 20 prosent av fastlønnen. Forutsetningen er at totalsummen ikke skal overstige 1,5 millioner kroner.
  • Etter frysperioden skal Statens finansfond forhandle fram betingelsene for banker som benytter ordningen. Vilkårene kan ikke gå ut over statens retningslinjer for lederlønn (datert 8. desember 2006).
  • Ledende ansatte kan ikke motta aksjer eller liknende til gunstige vilkår, og bankene kan ikke iverksette nye aksjeopsjonsprogrammer eller forlenge eller fornye eksisterende programmer.
  • Avtaler om pensjon og sluttvederlag må utformes i samsvar med statens retningslinjer for lederlønn.

- Lønnfrysen er ulogisk

Finansnæringens Hovedorganisasjon var søndag raskt ute med å kommentere regjeringens nye bankpakke. De mener det er ulogisk at bankenes ledere får fryst sine lønninger, mens andre virksomheter som i neste ledd benytter seg av pakken ikke blir rammet av lønnsfrysen.

- Vilkårene som knyttes til toppledernes lønn og bonus - men ikke til de virksomheter som får kreditt på grunn av tiltakene - er i og for seg ulogiske. Men det er ikke grunn til å tro at det vil hindre deltakelsen fra bankenes side, sier adm. direktør Arne Hyttnes og adm. direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) i en pressemelding.

Stort sett er det positive til bankpakken som regjeringen nå har kommet med. FNH mener at pakken bør få god mottakelse i bankene og at bankene bør si ja til statlige kapitalinnskudd.