Erik Gjems Onstad (Foto: TV 2)
Erik Gjems Onstad (Foto: TV 2)

Gjems-Onstad får beholde Krigskorset

Krigshelten og innvandringsmotstanderen Erik Gjems-Onstad får beholde Krigskorset og de andre utmerkelsene han har fått.

SOS Rasisme og flere andre mente advokat Gjems-Onstad burde fratas utmerkelsene sine, deriblant Krigskorset med sverd, etter at TV 2 avslørte at han var med i en gruppe som fordelte arv til kjente nynazister.

Ville gi 250.000 kroner til drapsmann

Blant annet ville han gi 250.000 kroner til Ole Nicolai Kvisler, som drepte Benjamin Hermansen, da en kvinne testamenterte bort alt hun eide til grupper og mennesker som jobbet mot innvandring.

Hva synes du om at Gjems-Onstad får beholde utmerkelsene? Si den mening i bunn av saken.

I sommer uttalte blant annet Erik Gjems-Onstad, som er blant de høyst dekorerte nordmennene for sin innsats mot den tyske okkupasjonen av Norge, følgende til TV 2:

- Nordmenn er en nasjon innen den hvite rase, og i dag blandes det opp med pakistanere og negere og alle slags andre raser og nasjonaliteter.

Kraftige reaksjoner

Flere reagerte kraftig på avsløringen av fordelingen av arven og uttalelsene Gjems-Onstad kom med. SOS Rasisme klaget til Forsvarsdepartementet og ba om at Gjems-Onstad ble fratatt utmerkelsene sine.

I statuttene for Krigskorset heter det at personer som viser seg uverdige til å bære det kan bli fratatt det av Hans Majestet Kongen i Statsråd.

Nå har Forsvarsdepartementet avgjort at Gjems-Onstad får beholde utmerkelsene.

- De vurderingene som er blitt gjort av juristene, er at det ikke er grunnlag for å frata Gjems-Onstad Krigskorset, fordi vi mener de uttalelsene som ligger ved er innenfor ytringsfrihetens rammer. Men det er veldig viktig for oss å understreke at dette på ingen måte, overhodet ingen måte, er en støtte til uttalelsene som Gjems-Onstad har kommet med, sier Asgeir Spange Brekke, seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten til Forsvarsdepartementet.

- Tullete behandling

Gjems-Onstad ville selv ikke kommentere saken overfor TV 2 i dag, men SOS Rasisme mener Forsvarsdepartements behandling av klagen har vært slett.

- Forsvarsdepartementet valgte å behandle dette ved rett og slett bare å spørre Gjems-Onstad om han var nazist nærmest, og han svarte jo nei på det. Det blir en tullete måte å behandle dette på, sier leder Trond Thorbjørnsen i SOS Rasisme til TV 2.

Ifølge Forsvarsdepartementet kan avgjørelsen ikke påklages.

- Saken er avgjort for vår del. Slik regelverket er, er det ikke andre klagemuligheter, sier Spange Brekke.

Også Statsministerens kontor har fått en klage, men avvist den, ifølge Forsvarsdepartementet.