slakt
slakt

Mattilsynet slakter slakteriene

To år etter E.coli-skandalen er hygienen ved norske slakterier fortsatt ikke god nok, sier Mattilsynet i ny rapport.

I 2006 ble 18 nordmenn smittet av E.coli-bakterien etter å ha spist infisert mat. 16 av de smittede var barn, og ett av barna døde.

Matsmitteskandalen førte til omfattende gransking av mattryggheten i Norge, og et regjeringsoppnevnt utvalg kom i etterkant med anbefalinger til kjøttbransjen og Mattilsynet.

Blant konklusjonene til det såkalte E.coli-utvalget var at hygiene- og kvalitetskravene måtte innskjerpes på slakteriene for å redusere forekomsten av den dødelige E.coli-bakterien.

Mattilsynet har gjennom 2008 gjennomført en tilsynskampanje i norske slakterier, og resultatene fra konsernrevisjonen er nå publisert i en fersk prosjektrapport.

Avdekket systemsvikt på slakteriene

Det er de to slaktekonsernene Nortura og Fatland som er vurdert av Mattilsynet. Disse to konsernene står for 85 prosent av slakteproduksjonen av rødt kjøtt, og får nå kritikk fra Mattilsynet for at de ikke klarer å etterleve egne rutiner for slaktehygiene.

Nortura, som er den største aktøren i markedet, får kritikk fra Mattilsynet for systemsvikt i håndteringen av skitne slaktedyr. Disse forholdene mener Mattilsynet Nortura må rydde opp i:

  • Revisjonen avdekket at skitne slaktedyr (en type risikoslakt) registreres, men at det er få anlegg som følger rutinene for å slakte disse dyrene atskilt i tid eller rengjøre dem før slakting.
  • Revisjonen har også avdekket at det er usikkerhet omkring hva som er beste praksis i forhold til hygienisk slakting av småfe.
  • Revisjonen avdekket store variasjoner i hva som registreres av avvik.
  • Nortura har ikke utarbeidet egne konsernretningslinjer for opplæring av sitt personale.

- Har et forbedringspotensial

Også Fatlandkonsernet får kritikk fra Mattilsynet for manglende rutiner i opplæring av personalet. Tilsynet fastslår at konsernet har et «forbedringspotensial» for å sikre at ansatte på Fatlandslakteriene har tilstrekkelige kunnskaper om hygiene og matvaretrygghet.

Begge slaktekonsernene tar kritikken fra Matilsynet på alvor. Nortura opplyser at de har tatt anmerkningene til etterretning, og at de «jobber kontinuerlig med å forbedre rapportering av avvik på en systematisk måte». Fatland opplyser at de vil gå gjennom rutiner på alle anlegg.

Les rapporten fra Mattilsynet her (ekstern lenke)